Nyheter

Fler miljöcertifieringar och omfattande energieffektivisering

Under början av året har Wallenstams fastighet på Östra Hamngatan 23-27 i Göteborg certifierats till nivå guld enligt Miljöbyggnad iDrift. Utöver det har Kvarteret Väven i Mölnlycke samt Kompositören i Uppsala, två nyproducerade fastigheter, certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Samtidigt pågår en rad energieffektiviseringsprojekt i befintliga fastigheter i båda regioner.

Uppdatering av teknisk utrustning, utbyte av fönster och installation av solceller är några av de energieffektiviseringsarbeten som både pågår och planeras för i ett stort antal av Wallenstams fastigheter. En investering som både är positiv för klimatet och samtidigt bidrar till sänkta driftkostnader. I dagsläget driver Wallenstam cirka 40 ombyggnationsprojekt med fokus på energiförbättrande åtgärder.

– Det är en strålande fin prestation att vi kan certifiera ytterligare en fastighet i nivå guld enligt Miljöbyggnad iDrift. Hela organisationen arbetar intensivt med energieffektiviseringsåtgärder i våra fastigheter. Ett arbete som grundar sig i våra klimatmål, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam

Fastigheten med bland annat Handelsbankens fina kontor på Östra Hamngatan som nu har miljöcertifierats till nivå guld förvärvades förra året. Här pågår även ett energieffektiviseringsarbete som kommer att ge fastigheten en ännu bättre energiklassning. Just Miljöbyggnad iDrift utgår från fem områden, inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick som i sin tur omfattar 14 indikatorer.