Nyheter

Hållbarhetsrapport: Boxon

Boxon, en aktör i framkant inom förpackningsindustrin, är stolta över att ta stora steg mot att minska sina växthusgasutsläpp över hela sin värdekedja. Genom att engagera sig i Science Based Targets Initiative (SBTi) är ambitionen tydlig – att driva övergången mot netto noll utsläpp av växthusgaser och en mer hållbar framtid.

I samband med lanseringen av deras hållbarhetsrapport för 2022 betonar företaget sitt höga engagemang för hållbarhet och ledarposition inom branschen. Under året fick de erkännande för sitt transparenta arbete med klimatfrågor när företagets netto-nollutsläppsmål godkändes av Science Based Targets Initiative.

Företaget menar att den globala förpackningsindustrin behöver mer hållbara förpackningsalternativ för att göra det möjligt för kunder att ta aktiva val. För att driva denna förändring skapar Boxon nära samarbeten med både kunder och leverantörer, med det gemensamma fokuset att minska CO2-utsläppen. 2022 blev ett viktigt år, då de implementerade full transparens på produktnivå. Detta ger deras kunder möjlighet att följa varje produkts CO2e-utsläpp, andel återvunnet material och FSC-certifiering.

Ett bra exempel på deras framgångsrika hållbarhetsarbete 2022 var tilldelningen av en Guldmedalj från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsbedömningar. Detta erkännande placerar Boxon bland de 5 % bästa företagen globalt sett till hållbarhetsarbete, vilket bekräftar deras engagemang för hållbara metoder. EcoVadis bedömer årligen omkring 90 000 företag, från 160 länder och inom fler än 200 branscher.

Utöver deras miljöinitiativ lägger Boxon stor vikt vid jämställdhet, mångfald och inkludering inom förpackningsindustrin. Företaget engagerade sig aktivt i FN:s Global Compact-program Target Gender Equality Accelerator, vilket inte bara resulterade i nya insikter och samarbetspartners, utan också mätbara framsteg. Att främja jämställdhet i hela sin värdekedja är fortsatt en av de högsta prioriteringarna för Boxon.

– Vi strävar efter att ständigt vara i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch. Vår hållbarhetsstrategi är integrerad i allt vi gör och skapar gemensamt värde för våra kunder, leverantörer, medarbetare och ägare, säger Ann-Sofie Gunnarsson, hållbarhetschef på Boxon Group.

Höjdpunkter från hållbarhetsrapporten 2022:

Boxons CO2e-mål för 2030 och netto-nollutsläppsmål för 2040 har godkänts av Science Based Targets Initiative, vilket innebär ett betydande steg mot en koldioxidsnål framtid.

Fullständig transparens erbjuds på produktnivå, inklusive information om andel återvunnet material, FSC-certifiering och CO2e-utsläpp per produkt.

Den innovativa lösningen, Eco-fill, återanvänder gammalt kartongförpackningsmaterial som fyllnadsmaterial, vilket minskar behovet av skumchips eller bubbelplast.

Ett betydande framsteg har gjorts genom att installera 2413 kvadratmeter solceller på lagret i Helsingborg. Installationen beräknas minska CO2e-utsläppen med 8–12 % och bidra till produktion av förnybar energi.

De belönades med en Guldmedalj från EcoVadis och rankades som en av de 5 % högst rankade företagen globalt inom hållbarhetsledning.

Genom att delta i FN:s Global Compact-program ”Target Gender Equality Accelerator” stärker Boxon sitt åtagande för jämställdhet i hela sin verksamhet.

Läs mer om deras hållbarhetsarbete här:

https://www.boxon.se/hallbarhet/