Nyheter

Sally R ska sänka energiförbrukningen i Tuna Park köpcentrum

Det svenska Proptech-bolaget Sally R tecknar avtal med HIH Invest Eskilstuna AB gällande köpcentret Tuna Park, med syfte att sänka fastighetens energianvändning och klimatavtryck, samtidigt som man säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat. Som en del av Tuna Parks hållbarhetsarbete, implementeras nu Sally R’s tjänst som optimerar driften av fastighetens befintliga system för ventilation och värme.

Ventilation, värme och kyla står för ungefär 40% av fastigheters totala energiförbrukning. När Tuna Park tittade på olika åtgärder för att spara energi, såg man att Sally R’s tjänst kan åstadkomma kraftiga besparingar utan att kompromissa med centrumets komfort och luftkvalitet. Med hjälp av luftkvalitetsdata från sensorer, optimerar tjänsten byggnadens ventilationssystem i realtid, dygnet runt.

Tuna Park byggdes 2005, och köpcentret har även byggts till 2018. Den äldre delen av Tuna Parks lokaler kommer initialt att optimeras av Sally R. Med ett system från 2005 finns det en stor potential att spara energi, men även att ge de verksamheter och företag som finns i lokalerna hälsosam inomhusluft. I Tuna Parks lokaler arbetar det ungefär 400 personer, och köpcentrumet hade 3,2 miljoner besökare 2022.

Sally R räknar med att påbörja optimeringen av Tuna Park redan under Q3 2023.

– Istället för att byta ut hårdvara, som innebär stora investeringar och CO2-utsläpp, visar Tuna Park att man kan energieffektivisera med hjälp av smarta tjänster, och på så sätt minimera fastigheters energianvändning och klimatavtryck. Det är vi väldigt glada över, säger Petter Kvist, Sally R.

– För oss på Tuna Park är det viktigt att ta tillvara på de möjligheter som ny teknik kan ge. Med investeringen i Sally R’s tjänst kan vi både reducera energiförbrukning och därmed vår påverkan på miljön, och leverera bra luft till alla som besöker, och arbetar hos oss, säger Jakob de Ron, Teknisk förvaltare, Tuna Park.