Nyheter

Ny undersökning: Hälften överväger sätt för att förbättra sin privatekonomi – cirkulära tjänster populära lösningar

Cirkulära tjänster blir allt ett allt populärare sätt att dra ner på utgifter. Hälften har övervägt åtgärder för att förbättra sin ekonomiska situation, att köpa och sälja begagnat samt minskad konsumtion dominerar bland åtgärderna som tänks över, det visar Wanda:s senaste undersökning Cirkulärrapporten.

En ny rapport från Wanda visar att barnfamiljer, yngre och kvinnor är mest positiva till cirkulära tjänster. Av de tillfrågade uppger 6 av 10 att de har köpt eller sålt något second hand under det senaste året, motsvarande siffra för småbarnsfamiljer är 8 av 10. Det finns många kronor att spara på att nyttja andrahandsmarknaden och reparationer.

Den ekonomiska situationen har fått många hushåll att prioritera om hur de spenderar. En undersökning som Stockholms Handelskammare genomfört visar att årskostnaderna för en familj med två vuxna och två barn som bor i hus beräknas öka med totalt 52 964 kronor mellan april 2021 och april 2023.

Hälften av de tillfrågade i cirkulärrapporten överväger åtgärder för att förbättra sin ekonomi. Många uppger olika typer av cirkulära tjänster som möjliga tillvägagångssätt, 57 procent uppger att de funderar på att köpa och sälja begagnat som en lösning. För de mest positiva, småbarnsfamiljer, är det 67 procent.

Reparation är även det ett populärt sätt att tänka hållbart kring sin privatekonomi, här finns det långsiktigt mycket att spara. Produkter av hög kvalitet går i stor utsträckning att laga och 36 procent uppger reparation av befintliga saker som något de överväger för att förbättra sin ekonomiska situation. Viktigt att poängtera är att kvalitet dessutom har ett högt andrahandsvärde.

Minskad konsumtion är för många ett naturligt steg i en förbättring av privatekonomin. 75 procent uppger detta som ett sätt de kan tänka sig. Undersökningen visar att kvinnor är mest benägna att förändra konsumtionsvanor för att förbättra sin ekonomi, hela 4 av 5 kvinnor har övervägt att minska sin konsumtion för att gynna sin privatekonomi.

Så genomfördes undersökningen

‍‍Undersökningen är genomförd av YouGov på vägnar av Global Storage Solutions, på uppdrag Wanda och Circular Norway. Undersökningen gjordes under perioden 24-28 maj 2023. 1011 personer över hela Sverige svarade på enkäten.

Wanda har för avsikt att publicera Cirkulärrapporten på halvårsbasis, där den senaste statistiken om svenskars konsumtionsbeteende och trender på den cirkulära marknaden redovisas. Genom att bidra med transparens och delad kunskap kring cirkulär konsumtion samt att stötta den växande cirkulära ekonomin, har Wanda ambitionen att förbättra människors liv i städer genom att möjliggöra bättre, enklare och mer hållbara val i vardagen.