Nyheter

Undersökning: IT-svinn hos 7 av 10 verksamheter

Klimatpåverkan från den IT-utrustning som vi dagligen använder är enorm och den största påverkan sker i tillverkningsledet. Trots detta saknar många företag och organisationer en process för hållbar IT-användning. De senaste 10 åren har svenska arbetsplatser använt 9,3 miljoner datorer. En undersökning gjord av Mantap Global på uppdrag av 3stepIT Sverige visar att sju av tio företag och organisationer saknar processer för att säkerställa maximalt återbruk av sin IT-utrustning. 

I undersökningen svarar endast tre av tio (28 procent) beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp att deras organisation har en process för att säkerställa maximalt återbruk av sin IT-utrustning. 

– Det innebär att de flesta företag och organisationer saknar processer för cirkulär och hållbar IT-hantering. En cirkulär IT-lösning kan förlänga den totala livslängden för till exempel datorer och mobiler genom att säkerställa rekonditionering och återanvändning, säger Jakob Lagander, vd på 3stepIT Sverige.

IT-utrustning läggs på hög 

70 procent av respondenterna i undersökningen anger att de på något sätt förvarar IT-utrustning utan att använda den. Det visar att flertalet verksamheter gör samma misstag som många privatpersoner, nämligen att se datorer och mobiler i byrålådan som harmlösa. Att låta datorer, mobiler och annan IT-utrustning bli liggande på lager och i byrålådor i stället för att skickas för rekonditionering och återbruk direkt, gör att ny utrustning behöver produceras i dess ställe. Och det är i tillverkningsledet som störst klimatpåverkan ligger.   

Så många som var femte (20 procent) respondent anger att de inte arbetar med återbruk eller återvinning utan kasserar utrustning som inte längre används. Förbättringspotentialen i att implementera processer för cirkulär IT bland svenska företag och organisationer är således påfallande.

– Att återbruka datorer så fort som möjligt är helt nödvändigt om vi ska tala om cirkulär och hållbar IT-användning. Om datorer och mobiler blir liggande efter första användaren går de miste om möjligheten till ett nytt liv hos en ny användare, vilket innebär att nya enheter köps in och att ännu fler enheter behöver produceras, säger Jakob Lagander.

9,3 miljoner datorer

Enligt en uträkning som 3stepIT har gjort baserat på siffror från Arbetsmiljöverket har svenska företag och organisationer använt sammanlagt 9,3 miljoner datorer de senaste tio åren. 

– Alla de här miljontals datorerna skulle staplade på varandra skulle bildligt talat sträcka sig 140 kilometer upp i luften. Vår rapport IT-berget 2023 belyser det faktum att alldeles för många datorer läggs på hög istället för att rekonditioneras och bidra till den cirkulära omställningen. Vi ser även att många företag och organisationer vill göra rätt, men saknar kunskapen, verktygen och en partner för att ställa om, säger Jakob Lagander.

Om undersökningen

3stepIT har låtit undersökningsföretaget Mantap Global AB genomföra en kvantitativ undersökning bland 1 028 personer med direkt eller indirekt inflytande inom inköp av IT-utrustning på svenska företag och organisationer.

Så här har vi räknat

Den verkliga storleken på IT-berget, alltså svenska verksamheters totala IT-användning, är omöjlig att beräkna exakt utifrån offentligt tillgänglig statistik. Men för att få en fingervisning om dess storlek har vi utgått från datoranvändningen på svenska arbetsplatser under en tioårsperiod. Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar mellan 2009 och 2019 använde i genomsnitt 3,7 miljoner svenskar dator i jobbet. Flera experter, däribland datortillverkaren HP, bedömer att den genomsnittliga livslängden för en laptop är ungefär fyra år. Baserat på detta används i genomsnitt 2,5 datorer per användare per tio år vilket ger en total mängd på 9,3 miljoner datorer under perioden. Vi har därtill gjort ett konservativt antagande att samtliga datorer är laptops som endast är 1,5 centimeter höga. Staplade på varande skulle de bilda en ett cirka 140 kilometer hög stapel, försiktigt räknat.

Om 3stepIT

3stepIT och andra aktörer jobbar aktivt med att minska IT-berget genom att etablera processer för cirkulär IT-användning och genom insamling av IT-utrustning för återvinning och återanvändning. 3stepIT samlar in fler än 280 000 datorer, mobiler och surfplattor årligen.

 Läs mer om IT-berget här: 

https://se.3stepit.com/it-berget

Foto: sifpceuc