Nyheter

Debatt: ”Klimatanpassning inte bara en fråga för kommuner och fastighetsägare”

”Vi måste på allvar börja fundera över hur vi kan anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat med extremtorka, skyfall och stormar.”

Det skriver Åsa Knaggård, Docent i statsvetenskap Lunds universitet, Erik Persson, Docent i filosofi Lunds universitet och Kerstin Eriksson, Forskare Research Institutes of Sweden (Rise) i en debattartikel i Altinget:

”Klimatfrågan diskuteras alltmer i samhället, men en aspekt som vi pratar för lite om är behovet av att anpassa samhället till ett varmare klimat. Vi påverkas redan i dag av klimatförändringarna genom bland annat mer extremväder, såsom stormar, skyfall och torka. Denna påverkan kommer att öka under överskådlig framtid även om vi minskar våra utsläpp av växthusgaser. Vi måste på allvar börja fundera över hur vi kan anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat. Och framför allt måste vi börja prata om vem som ska ta ansvar för att det ska komma till stånd.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/klimatanpassning-inte-bara-en-fraaga-for-kommuner-och-fastighetsagare

 Foto: Michael Gaida