Nyheter

Gamla föroreningar finns kvar i Vättern och riskerar att sprida sig i ekosystemet

Just nu kartlägger Sveriges geologiska undersökning (SGU), i samarbete med länsstyrelserna, föroreningar i Vättern i syfte att bidra till underlag för framtida miljöåtgärder. På torsdag, den 15 juni, bjuder SGU in Sara Modig, statssekreterare vid klimat- och näringslivsdepartementet, till Jönköpings hamn för att berätta om projektet och undersökningsbåten S/V Ugglan.

Vättern, Sveriges näst största insjö, är i dagsläget dricksvattenreservoar för nästan en halv miljon människor och kan i framtiden komma att tjäna många fler. I modern tid har utsläppen av miljögifter som exempelvis PCB, kvicksilver och dioxin i Vättern minskat. Men gamla föroreningar finns kvar och riskerar att sprida sig i ekosystemet.

Under 2023 kartlägger SGU, i samarbete med de fyra länsstyrelserna runt Vättern, förekomst och halter av föroreningar i Vätterns bottensediment.

– Det är viktigt att ha kunskap om miljöföroreningarnas utbredning på Vätterns botten, annars är det svårt att sätta in effektiva miljöåtgärder och minska risken för spridning av dem, säger Olof Larsson, maringeolog vid SGU och projektledare för kartläggningen.

Nu bjuder SGU tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping in Sara Modig, statssekreterare vid klimat- och näringslivsdepartementet, till Jönköpings hamn för en visning av undersökningsbåten S/V Ugglan som används vid provtagningarna.

– Flera av de utmaningar vårt samhälle står inför är helt beroende av att vi har tillräckligt rena sjö- och havsbottnar. Vi ser fram emot att få visa statssekreteraren hur vi som expertmyndighet bidrar till arbetet med att nå miljömålen och samtidigt visa upp vår avancerade provtagningsutrustning ombord på vår båt Ugglan, säger Anneli Wirtén, generaldirektör för SGU.