Nyheter

Hållbarhet – i ett bönskal

Marmoleum, som är namnet på Forbo Floorings linoleum, tillverkad av 97% naturliga råvaror med en livslängd på över 30 år, är det mest naturligt hållbara golvet som finns på marknaden idag.

Marmoleum Cocoa är det perfekta valet för ett vackert men också miljövänligt golvalternativ där kakaoskalen sammanflätar design och hållbarhet. Den uppfyller många av dagens krav som ställs på hållbara golv.

Marmoleum Cocoa

I den nederländska regionen där Forbo Flooring tillverkar linoleum ligger också flera chokladfabriker med rötter från 1600-talet. Detta inspirerades till att kombinera det hållbara Marmoleum-materialet med överblivna kakaoskal. Genom att addera ytterligare en naturlig ingrediens får produkten också en ny känsla och design. Genom att ta vara på kakaoskalen och adderar dem i Marmoleum Cocoa har vi skapat en branschöverskridande cirkularitet, ännu ett steg i Forbos hållbarhetsarbete.

– Det är ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom har vi skapat en spännande textur och tidlös design, som ihop med Topshield Pros slitstarka ytbeläggning, bidrar till att golvet kommer kunna ligga under lång tid, säger Pernilla Norling, produktchef på Forbo Sverige.

I denna produkt förenas cirkularitet med attraktivt modern design i ett urval av totalt 10 färger, där 6 är nya för kollektionen.

Produkten innehåller totalt hela 43% återvunnet material – exempelvis avfallsmaterial från trä- och kakaoindustrin. Den innehåller också upp till 14% återvunnet Marmoleum-golv. Förnyelsebart lin, harts och jute ger liv till den naturligt vackra Marmoleum Cocoa-golvet.

Cirkulär Marmoleum

För att skapa oss en cirkulär lösning för Marmoleum-golv lanserade man ett program med två delar; (1) återtagning av installationsspill och uttjänta golv som skickas ner till Forbos fabrik, (2) återvinningsprocess av det returnerade materialet som blir till råvara för nya Marmoleum-golv. Detta sker under en mycket noggrann kontrollerad process.

– Att ställa om till en mer cirkulär verksamhet är en nyckel för framtidens hållbarhet och klimat. Genom vårt program Back to the Floor har vi nu processer och aktiviteter på plats som möjliggör att vi tar oss dit snabbare. Cirkularitet och hållbarhet är ingen trend för Forbo Flooring. Det är en av grundpelarna i vår resa, och har funnits med som en självklarhet sedan starten, säger Johan Björling, hållbarhets- och teknisk chef på Forbo Sverige.

Produktionsspill vid tillverkning av Marmoleum och kundens installationsrester tas tillbaka till fabriken, bearbetas och återvinns tillbaka till ny produkt. Denna princip är nu vidareutvecklad och lanserad i det nya Marmoleum Cocoa-kollektionen där även End of Life-material, det vill säga utrivet gammalt Marmoleum-golv, tas tillbaka och återvinns till nya golv. Detta är ett av många steg för oss att bli fullt cirkulära i vår verksamhet.

På Forbo har vi arbetat med att utveckla rutiner för att garantera full överensstämmelse med nya Marmoleum-produkter när gamla Marmoleum-golv återvinns. Detta är ingen lätt process! Dock hjälper den oss att förbereda för en sann cirkulära ekonomin i framtiden, där reglerna om rena och hållbara material ställs på sin spets. I och med att vi återanvänder gamla Marmoleum-golv har det enligt tredjepartsbedöming (EPD, Environmental Product Declaration) resulterat i en negativ klimatpåverkan vilket gör att vi nu kan hävda att vår produkt går från klimatneutral till klimatpositiv.

– Det känns jättebra att vi nu kan visa att vår Marmoleum-golv har en ännu mindre påverkan på miljön än tidigare. Ambitionen är att fortsätta utveckla våra produkter genom att använda end of life-material även i andra Marmoleum-kollektioner. Viktigt att komma ihåg är att det mest hållbara golvet är det som ligger under lång tid, Pernilla Norling.