Nyheter

Greenwashings inverkan på hållbart byggande i byggbranschen

Inom byggbranschen är greenwashing utbredd på grund av bristen på gemensamma definitioner och standarder för hållbart byggande. Många företag använder vagt eller vilseledande språk för att marknadsföra sina produkter som miljövänliga, även om de inte uppfyller hållbarhetskriterierna.

Till exempel dömdes Riksbyggen ut av Reklamombudsmannen för att ha lyft fram deras betong som klimatsmart, trots bevis på motsatsen. Greenwashing undergräver ansträngningarna att uppnå hållbart byggande och kan leda till att allmänhetens förtroende för branschen förloras.

Att uppnå hållbart byggande är utmanande på grund av komplexiteten i byggprocessen och behovet av ett helhetsgrepp. Byggbranschen är en betydande bidragsgivare till koldioxidutsläppen och står för cirka 20 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att uppnå ett hållbart byggande är det avgörande att ta itu med hela värdekedjan, från tillverkning av material och produkter till drift och förvaltning av fastigheter .

Detta kräver dock en betydande förändring av branschens praxis och tankesätt, vilket kan vara utmanande att implementera.

Klimatneutralt byggande och hållbara transporter är viktiga komponenter för att minska byggbranschens koldioxidavtryck. Byggande och förvaltning av byggnader bidrar avsevärt till utsläppen av växthusgaser genom användning av material och energi i sektorn . Därför är det avgörande att fokusera på att minska utsläppen i byggprocessen, såväl som vid transport av material och människor till och från byggarbetsplatser. Branschen har tagit steg för att uppnå detta genom initiativ som Fossilfritt Sverige .

Det krävs dock mer betydande insatser för att uppnå klimatneutralt byggande och hållbara transporter, vilket kommer att kräva samarbete och innovation över hela branschen.

Foto: Bruno