Nyheter

Mercatus och återvinningsföretaget Lassila & Tikanoja skapar unikt återvinningssystem

Vattenbristen i världen blir allt mer påtaglig. Att hitta sätt att återvinna och återanvända vatten blir allt viktigare.

I Hamina, Finland, har Mercatus i samarbete med återvinningsföretaget Lassila & Tikanoja skapat ett unikt återvinningssystem för förorenat vatten. Systemet sparar en enorm mängd vatten som tidigare behövde transporteras med tankbil till en annan ort för rening.

– I vår behandlingsanläggning tvättar vi många tankcontainrar varje dag med vatten. Dessa containrarna har använts för transport av olika vätskor och kemikalier. De kommer sedan till oss för att rengöras på ett hållbart sätt. Efter rengöring skickas de rena och fria från föroreningar till logistikföretag någonstans i Europa, berättar verksamhetschefen Mikko Paasikivi.

Recirkuleringssystemet

Anläggningen i Hamina ligger i sydöstra Finland, där många industrier som använder kemikalier finns. Första steget för de smutsiga 20-30 kubikmeter stora tankcontainrarna är att de råspolas med vatten i anläggningen. Efter koncentrering av vattnet används det sedan som energikälla för ett kraftbolag. I nästa steg av tvättprocessen kommer Mercatus filtreringsanläggning in i bilden.

– Vattnet pumpas in i anläggningen och passerar olika steg, såsom oljeavskiljning, förfiltrering och filtrering via keramiska membran. Därefter pumpas det till renvattenbehållaren och kan sedan återanvändas i vår tvättprocess. Genom detta system sparar vi 8000 ton vatten per år, säger Mikko.

Oljan recirkuleras genom att den används för att tillverka EVO (L&T Oilmix).

Remote installation

Installationen genomfördes mitt under Covid-pandemin i september 2020. Det ledde till att Mercatus gjorde installationen på distans genom digitala lösningar.

– Det var inte enkelt, men vi lyckades! Mercatus personal är alltid lösningsorienterade och tillsammans med våra egna kompetenta medarbetare fick vi igång systemet trots pandemin, berättar Mikko.

Idag finns ett stabilt system i Hamina, där keramiska ultrafilter gör stor del av jobbet.

Cirkulär ekonomi för framtiden

De två företagen, Mercatus och Lassila & Tikanoja, har nu samarbetat i över 20 år och fortsätter att utveckla system tillsammans för att bidra till en mer cirkulär ekonomi och skapa miljövinster.

– Vi fortsätter sträva efter att förbättra vår teknologi tillsammans inför framtiden. Gränsvärden för vatten förväntas förändras och det är viktigt att hänga med. Recirkuleringen av vatten från containerrengöringen i Hamina är unik i världen, den är vi stolt över. Vi ser fram emot att bidra till ännu fler miljövinster, gärna tillsammans med Mercatus, avslutar Mikko.