Nyheter

Ny rapport från Cityindex: Framgångsrika stadskärnor vågar vara unika

Framgångsrika stadskärnor drar nytta av sina unika förutsättningar och anpassas efter människorna som bor och vistas där för att skapa ökade flöden och högre omsättning. Det visar rapporten Cityindex Insikt som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Årets rapport kartlägger vad som utmärker de mest framgångsrika stadskärnorna bland kategorierna studentstäder, besöksnäringsstäder, pendlingsstäder och landsbygdsstäder. Rapporten visar att de mest framgångsrika stadskärnorna, oavsett vilken kategori de tillhör, är de som lyckas dra nytta av sina unika förutsättningar. Dessa stadskärnor vet också vet vad som attraherar människorna som vistas där och kan omsätta det till att skapa flöden och större tillväxt.

– Genom att belysa de gemensamma nämnarna för de mest framgångsrika stadskärnorna inom de olika kategorierna kan vi ge nya perspektiv och inspirera till konkreta åtgärder för andra jämförbara städer, säger Christina Friberg, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna MittNord.

Rapporten visar till exempel att de mest framgångsrika studentstäderna binder samman campus och stadskärnan och att de dessutom får studenterna att stanna kvar efter sina studier. Framgångsrika besöksnäringsstäder glömmer inte bort sin permanenta befolkning, utan erbjuder en bred mix av verksamheter som är anpassade både för vardagsbestyr och semesterfirare. De mest framgångsrika pendlingsstäderna utmärks av ett kärnutbud med verksamheter som de boende vill ha nära hemmet, trygg uppväxtmiljö och bra skolor. Landsbygdsstäderna har utmaningar på grund av ett vikande befolkningsunderlag, men de mest framgångsrika är de som lyckas behålla en stark kärnservice bestående av handel och offentlig service. Det kan vara avgörande för att få unga och barnfamiljer att stanna.

En del svenska städer tillhör inte någon av ovan kategorier och andra tillhör flera. Insikterna om människans behov kan därför komma att behöva inhämtas från olika stadskärnetyper. Det gemensamma är att de flesta stadskärnor söker en ny identitet som en konsekvens av en strukturomvandling där den traditionella handeln inte längre är navet och dragaren. Rapporten visar att det går att skapa och bygga tydliga platsvarumärken även i städer som saknar de naturliga fördelarna.

– I grunden handlar det om att öka insikterna för stadskärnors olika utmaningar och hitta strategier för att skapa en bred mix av verksamheter som möter människors behov och stärker det som är unikt. Börja med att lära känna de som bor och rör sig i staden. Ta reda på vilka deras drivkrafter är för att matcha utbud med efterfrågan. Det kan låta självklart, men det glöms faktiskt ofta bort i utvecklingsarbetet, säger Christina Friberg

Hela listan med städerna som ingår i rapporten hittar du här.

Om Cityindex

Stadsutveckling kräver insikt och kunskap. Därför tar Fastighetsägarna årligen fram rapporten Cityindex tillsammans med HUI Research. Analys av data och trender ger förutsättningar till städers långsiktiga planering men också möjligheter att agera när samhället och konsumenternas efterfrågan utvecklas och förändras.

Foto: Herbert Bieser