Nyheter

Otovos senaste Novusundersökning avslöjar svenskars åsikter om solenergi-politiken inför Almedalen

70 procent av villaägarna i Sverige anser att politiken borde göra mer för att uppmuntra installation av fler solcellssystem på bostäder i Sverige, enligt en Novusundersökning utförd på uppdrag av Otovo, Europas ledande marknadsplats för solcellspaneler.

55 000 nya anläggningar anslöts i Sverige under 2022 med en dubblering av installationstakten jämfört med 2021. Undersökningen visar att en stark majoritet på 69 procent främst attraheras av att kunna sänka sina elkostnader genom att installera solpaneler – ett ämne som kommer att diskuteras i Almedalen.

Otovo har genomfört en Novusundersökning med syfte att kartlägga kunskap, attityder och intressen för solceller bland personer som bor i villa eller radhus i Sverige.

Undersökningen visar att en betydande majoritet av svenska villaägare, 70 procent, anser att politiken bör göra mer för att uppmuntra installationen av fler solcellssystem på bostäder i Sverige.

Energifrågan förväntas bli ett av de ämnen som tar mest plats under årets Almedalsvecka och med det ökande intresset och den starka opinionen bland svenska villaägare hoppas Otovo nu att politiken ska agera och att solenergi blir ett prioriterat ämne på agendan.

– Undersökningen ger en tydlig indikation på att svenska villaägare önskar en aktiv politik som främjar grön energi. Det är uppenbart att solenergi har blivit en prioritet för allmänheten. Politiken har en viktig roll att spela genom att agera beslutsamt och fortsätta ge incitament för installation av solceller på svenska villatak, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. Anna Werner fortsätter:

– Ett exempel på ett sådant initiativ är vad Upplands Väsby kommun nyligen offentliggjorde i veckan – de kommer ta bort avgifter för bygglov som krävs för att installera solcellspaneler vid bostaden. Ett sådant beslut kommer locka fler till att satsa på solenergi och vi vill se mer av det här. Därför driver vi frågan i Almedalen.

Den vanligaste anledningen till att skaffa solceller är att minska elkostnaderna (69%), följt av miljöfördelar (36%). Dessutom uppger nästan hälften (58%) att de skulle bli mer intresserade av solceller om deras grannar redan hade installerat det.

Många betraktar även tryggheten att kunna producera egen el och skattereduktionen vid installation av grön teknik som viktiga faktorer. Låg kännedom om skatteavdrag För den som investerar i solceller för elproduktion till huset är det möjligt att få ett skatteavdrag på 50 procent av kostnaden för arbete och material vid köp av ett solcellsbatteri, som används för att lagra el.

I undersökningen framkommer det tyvärr att nästan hälften av svenska villaägare (48%) aldrig har hört talas om skatteavdraget. Det indikerar att det finns en stor kunskapsklyfta som behöver överbryggas för att fler ska kunna dra nytta av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med batterier.

Genom att lagra överskottsenergin kan hushåll maximera nyttjandet av sin solenergiproduktion och minska beroendet av externa energikällor. Det bidrar inte bara till att spara pengar på lång sikt, utan också till att minska den totala miljöpåverkan och främja en mer hållbar energianvändning.

– Vår undersökning visar tydligt att viljan finns där, men det är viktigt att informationen om de avdrag som finns når ut till privatpersoner, för att fler ska vara villiga att investera i solceller och grön energi. Otovo jobbar aktivt tillsammans med branschkollegor för att utbilda marknaden, men vi behöver se en mer aktiv politik som uppmuntrar till hållbara val, för att ytterligare kunna påskynda den gröna omställningen, avslutar Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo.