Nyheter

Svensk plaståtervinning: ”Just nu råder det rena vilda västern på plaståtervinningsmarknaden”

”Just nu råder det vilda västern på plaståtervinningsmarknaden, och det behövs ökade krav och regleringar. Meningslös linjär plaståtervinning hindrar cirkulär ekonomi, ökar utsläppen och riskerar att minska svensk konkurrenskraft. Regeringen kan reformera lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter så att plaståtervinningen blir en del av en svensk effektiv klimatpolitik.”

Det skriver Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning:

”Sverige, och världen, står inför stora utmaningar med den ökande plastanvändningen och mängden plastavfall. En stor andel är plastförpackningar – och hoppet ställs till ökad plaståtervinning för att minska utsläppen.

Men det finns ett betydande problem: en marknad där aktörer tillåts erbjuda meningslös linjär återvinning som inte minskar utsläppen eller behovet av fossil råvara. Detta då plastförpackningarna omvandlas till lågkvalitetsprodukter av blandat plastmaterial som aldrig mer kan fungera som råvara till förpackningar av samma kvalitet som ursprunget.

I stället hamnar plastprodukterna oftast i avfallet och bränns upp. Det här kallas lågkvalitativ eller linjär plaståtervinning (downcycling internationellt), och gör att utsläppen och behovet av fossil råvara kvarstår och cirkularitet förhindras. Dessutom blir marknaden utan återvunnen plastråvara av hög kvalitet. Enligt forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers saknar den lågkvalitativa linjära plaståtervinningen reell nytta för såväl klimat som resurseffektivitet. Men den är tillåten och pågår tyvärr i både Sverige och Europa.”