Nyheter

AI transformerar äldre fastigheter – för ett hållbart samhällsbygge

I en värld där cirka 40% av de globala koldioxidutsläppen kommer från fastighetsbranschen spelar det svenska impactbolaget Myrspoven en stor roll inom området energioptimering. Genom att använda sin teknik myCoreAI för att optimera fastigheters styrsystem för el, värme, kyla och ventilation kämpar Myrspoven mot sin vision att minska fastighetssektorns globala koldioxidavtryck med 1%.

Upptäck hur Myrspovens AI-drivna lösningar, såsom myCoreAI, transformerar äldre fastigheter till hållbara tillgångar. Genom att samla in och analysera data från fastighetens styrsystem och andra relevanta källor, såsom väderdata, temperatur- och koldioxidgivare, lär sig myCoreAI och optimerar byggnaden, vilket resulterar i märkbara energi- och kostnadsbesparingar.

Revelop, ett framåtblickande fastighetsbolag, tror på befintliga fastigheter och vill bevara samt optimera dessa resurser. Genom Myrspovens skalbara lösningar har Revelop upplevt reducerad energiförbrukning över sitt fastighetsbestånd. Faktum är att byggnader som har utrustats med myCoreAI, i bara två år, har uppnått energibesparingar på 15-40%. Dessa förväntas nå ytterligare besparingar när AI-systemet fortsätter att lära sig och optimera.

Lära dig mer om kraften hos myCoreAI för fastighetsbranschen, utforska den fullständiga artikeln:

HÄR: