Nyheter

Kristdemokraterna: ”Trä i utemiljöer – ett viktigt val för att nå klimat- och miljömålen i Stockholm”

Text: Larry Söder (KD), bostadspolitisk talesperson och riksdagsledamot och Nike Örbrink (KD), gruppledare Stockholms stadshus

I takt med att klimatförändringarna blir alltmer akuta står det klart att vi måste agera snabbt och effektivt för att minska vår påverkan på miljön. Detta gäller inte minst i kommuner runt om i Sverige, där vi kan göra många val som påverkar både klimatet och vår omgivning. Ett viktigt val är valet av material vid byggnation av utemiljöer, där impregnerat trä kan spela en viktig roll. Skyddat trä har en historia av att inte vara bra för miljön men är idag ett hållbart val och kan ingå i svanenmärkta lekparker och hus vilket är ett bevis på att träindustrin har tagit stora kliv framåt.

Impregnerat trä håller länge och klarar av det tuffa svenska klimatet och är motståndskraftigt mot både fukt och insekter, vilket gör det till ett idealiskt material för trädgårdsmöbler, staket, bryggor och andra utomhusanläggningar. Möjligheterna för landets kommuner är enorma. För det andra kan användningen av impregnerat trä i utemiljöer bidra till att minska koldioxidutsläppen. När vi använder ett hållbart material som trä minskar vi behovet av att byta ut och reparera utemiljöerna vilket minskar produktionen av nya material och därmed koldioxidutsläppen. Detta är ett viktigt steg för att uppnå Sveriges klimatmål och bidrar också till EU:s initiativ European Bauhaus, som vill skapa en hållbar framtid för alla.

Om vi tittar på Stockholms stad som har en lång tradition av att arbeta för miljön och klimatet så ser vi hur svårt det är att välja rätt material. I stadens miljö- och klimatmål framgår det att stadens utemiljöer ska vara hållbara och gröna, men i praktiken blir det ofta tvärt om. Ett exempel på detta är Norra Djurgårdsstaden där man väljer att undvika impregnerat trä baserat på kemikaliekrav som inte grundas i vetenskap. Faktum är att impregnerat trä är en del av lösningen för att uppnå klimat och miljömål på ett hållbart och effektivt sätt.

Impregnerat trä ett viktigt materialval för kommuner runt om i Sverige när det gäller utemiljöer. Det är hållbart, effektivt och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Genom att välja impregnerat trä kan kommunerna bidra till Sveriges klimat- och miljömål. Vi hoppas att fler kommuner väljer trä framför stål och betong i framtiden.

Larry Söder (KD), bostadspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Nike Örbrink (KD), gruppledare Stockholms stadshus