Nyheter

Ses vi i Stockholm? – Kulturbyggnader 2.0

I våra städer och runt om på landsbygden har vi tusentals kulturhistoriskt värdefulla byggnader som vi alla uppskattar. Allt ifrån slott och kyrkor till soldattorp och mangårdsbyggnader. En betydande del förvaltas av Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan och landets kommuner. Men en stor utmaning handlar förstås om hur vi framöver vårdar och förvaltar detta omfattande kulturarv som betyder så mycket.

Är du en beslutsfattare, från näringslivet eller den offentliga sektorn, som genomför och ansvarar för projekt när det gäller kulturbyggnader? Då ska du närvara på evenemanget Kulturbyggnader 2.0. Vi lovar ett exklusivt nätverkande och konferensens samtliga sessioner ger en möjlighet för dig som deltagare att diskutera och agera med andra deltagare. Ta tillfället i akt att ställa frågor, dela åsikter och genomföra intressanta diskussioner under dagen. Möt utställare som presenterar nya möjligheter och produkter.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vara energieffektiva – samtidigt som kulturhistoriska värdena ska bevaras. Energikravet och kravet att bevara går inte alltid att kombinera. Vi måste göra en avvägning mellan vad vi kan och får göra med syftet på vad vi vill uppnå med renoveringsprojekten. De senaste åren har även helt nya hårdare krav på hållbarhet, energieffektivisering och olika certifieringar kommit som därmed ökar komplexiteten i alla renoveringsprojekt.

Den 25 oktober genomför vi en spännande konferens på temat renovering av kulturklassade byggnader och/eller byggnader med andra bevarande krav. Programmet är under uppbyggnad och presenteras i mitten på augusti. Ämnen som kommer att tas upp under konferensen är:

Hur uppgraderar vi äldre byggnader till ny standard på bästa sätt? Nya krav gör att nödvändiga åtgärder krävs, men hur göra detta hållbart? Vilka kriterier styr målet med renoveringsprojektet? BBR och eller certifiering går det att uppfylla? Vilka lagar och regler styr vad du får göra med kulturklassade byggnader Bättre innemiljö och bättre energieffektivitet önskas, men hur? Hur arbeta med återbruk, vad måste bytas ut och vad kan återbrukas?

CASE: Exempel på hållbar renovering och presentation av intressanta och genomförda projekt. Hur fungerar nya och gamla material med hållbarhet och certifiering? Energieffektivisering och nya tekniska lösningar att beakta. Att jobba med det man har eller dyra tekniska lösningar.