Nyheter

Helios Innovations kan få ner Sveriges totala koldioxidutsläpp med sin teknik

Helios Innovations tar de skitigaste avfalls- och spillvattensflödena från tung industri och hjälper dem att minska sina avfallsmängder med hjälp av värme och energi som de redan har förbrukat.

– Då slipper de betala dyra kostnader för transporter och kan återanvända vattnet i sina processer, säger Erik Rosengren på Helios Innovations.

Innovationen i sig handlar om indunstning, där Helios Innovations hittat ett sätt att rena vätskor vid mycket låga temperaturer. Värmeflöden i industrier vid denna temperaturnivå är till stor del outnyttjad och med Helios Innovations modulära anläggningar kan industrierna kvickt ta tillvara på den energin.

– Man kan säga att vi renar, eller tillgängliggör vatten, för mycket av avfallet är just vatten, säger Jonatan Persson på Helios Innovations.

Det var under våren 2017 som Helios grundare Jonatan Persson fick idén till den avdunstningsteknik som ligger till grund för det som idag är ett prisbelönt och framgångsrikt startupföretag. Under 2022 och 2023 deltog Helios Innovations i innovationsaktörens BizMakers program Forest Business Accelerator. Partnerbolag i programmet är SCAIBM och RISE.

Under programmet genomförde Helios Innovation en förstudie med SCA. Behovet av att testa SCA:s restprodukt dök upp så Erik Rosengren hyrde en volvo i Sundsvall, lastade den med 250 kilo bioslam och körde ner med det till anläggningen i Lund.

– Den typen av bioslam var svårhanterlig i vår utrustning men tack vara att vi fick med oss en så stor volym så lyckades vi hitta ett sätt att förbehandla avfallet så att vår teknik kan behandla det, säger Erik.

Förutom utveckling rent tekniska så gav kontakten med SCA även en större förståelse för hur de kan arbeta med större bolag som SCA.

– Vi fick med oss väldigt konkreta lärdomar tack vare programmet som inte bara är applicerbart inom pappersindustrin utan även kan användas inom andra segment, säger Jonatan Persson.

Den stora marknaden finns just inom processindustrin och på längre sikt är det dit de siktar. Men här och nu finns kunderna inom fordons- och tillverkningsindustrin där behovet att hitta lösningar för avfallshantering är som störst.

– Istället för att gå på den stora volymaspekten så tittar vi vart vi kan göra mest nytta per investerad krona och då gäller det väldigt miljöskadliga processvattenflöden som det idag inte finns behandlingstekniker för, säger Jonatan.

Det kan till exempel handla om så kallat PFAS-relaterat avfall. Det är ett samlingsnamn för en grupp tusentals olika kemikalier som inte kan brytas ner i naturen och kan vara skadligt både för miljön och människor i tusentals år framåt.

– Många gånger består det här avfallet av 95-99 procent vatten och det finns inga andra alternativ att ta hand om avfallet än att frakta det över hela landet för att sedan bränna det. För dem är vi egentligen enda lösningen utan förbränning, säger Erik Rosengren.

Just nu förs en dialog med ett halvdussin kunder som vill sätta upp Helios Innovations modul på sin anläggning för att få tillgång till tekniken och två större kommersiella anläggningar håller på att driftsättas på en industri i Halmstad.

Helios Innovation är bland de första som hanterar den här typen av högkontaminerade processvattenflöden så inom avfallsspåret har de stor möjlighet att ta en ledande position både i Norden och i övriga Europa på sikt.

Till 2025 hoppas de kommit längre även inom pappersindustrin.

– Det går inte att driva alla världens pappersbruk på restvärme men kan vi effektivisera pappersbruken i Sverige med fem-sex procent så slår det på upp till 1% av Sveriges totala koldioxidutsläpp bara genom att implementera vår teknik, säger Jonatan Persson.

På bilden: Erik Rosengren och Jonatan Persson