Nyheter

Omställningen är i full gång på den elektrifierade ön Astypalea

Den grekiska ön Astypalea fungerar som framtidens laboratorium för smart, hållbar mobilitet. Som en del av ett gemensamt projekt mellan Volkswagen-koncernen och Grekland ska ön stegvis ställas om till e-mobilitet, digitala mobilitetslösningar och grön energi.

Ön i Egeiska havet – ett framtidens laboratorium för smart, hållbar mobilitet. Fullt implementerad elektrifiering av bilar och elscootrar på ön. Stor efterfrågan på digitala mobilitetstjänster; antalet elbilar ökar. En 3-megawatts solkraftpark kommer att förse elfordonen med el från förnybara källor från 2024

De första resultaten är positiva:

De nya digitala mobilitetslösningarna är väletablerade, 25 procent av invånarna använder regelbundet samåkningstjänsten ASTYBUS. Bara under de senaste tolv månaderna har mer än 200 000 kundkilometer tillryggalagts. Även elektrifieringen gör framsteg: Nästan alla nya bilar som registreras på Astypalea är nu helt eldrivna.

Volkswagen-koncernen stödjer Astypalea med sin omfattande kunskap om mobilitet samt fordon från märkena Volkswagen, Volkswagen transportbilar, Ducati och SEAT MÓ. Omställningen av mobilitetssektorn har nästan helt genomförts, i synnerhet den offentliga laddningsinfrastrukturen, den särskilda subventionen för privatkunder och företag, elektrifieringen av myndighetsfordon (t.ex. polis, flygplats) samt mobilitetstjänsterna ASTYBUS och astyGO. Antalet elfordon på den lilla ön har ökat från noll till 84 på kort tid.

Samåkningstjänsten ASTYBUS har ersatt den traditionella busslinjen, som tidigare erbjöd en mycket begränsad lokaltrafik på Astypalea. Till skillnad från busslinjen kör ASTYBUS året runt och ansluter till många fler platser på ön. Beroende på årstid används upp till fem fordon för denna tjänst.

Via bildelningstjänsten astyGO kan kunderna hyra elbilar från Volkswagen, elscootrar från SEAT MÓ och elcyklar från Ducati. Bokningen görs med smartphone via den integrerade astyMOVE-appen.

Maik Stephan, chef för affärsutveckling i Volkswagen-koncernen:

– Under de kommande två decennierna kommer vi kunna se många av de förändringar som utgör Astypalea-projektet även i andra regioner i Europa. Särskilt imponerande är invånarnas omsvängning från inledande skepsis till stort erkännande. Detta visar att snabb omvandling är möjlig om företag, politiker och samhälle samarbetar.

Grön energi: En 3-megawatts solkraftpark startar 2024

Nästa steg är att förnya energisystemet som successivt ska ställas om till användning av lokalproducerad, förnybar energi. De redan befintliga mindre solkraftverken förser bland annat den nuvarande e-vagnparken med grön energi. Nästa milstolpe är uppförandet av ett hybridkraftsystem som består av en solkraftpark med en kapacitet på 3,5 megawatt och ett batterilagringssystem. Parken är planerad att tas i drift 2024 och kommer att täcka 100 procent av öns energibehov för e-mobilitet och upp till 60 procent av det allmänna energibehovet. Greklands första anbudsförfarande för detta energiprojekt avslutades nyligen.

År 2026 ska energisystemet byggas ut ytterligare och i slutskedet täcka cirka 80 procent av det totala energibehovet. Hittills har ön huvudsakligen försörjts med el från dieselgeneratorer som släpper ut upp till 5 000 ton CO2 per år.

Vetenskaplig studie visar: Omställningen möter stort erkännande

Den vetenskapliga studien, som är en del av projektet, visar på ett stort stöd för omställningen: 80 procent av befolkningen på Astypalea har en positiv syn på e-mobilitet och mobilitetstjänster. Detta är en betydande förbättring jämfört med den första undersökningen i början av projektet 2021 och understryker hur viktigt det är att ge relevant information om ny teknik och nya tjänster. Bilpoolstjänsten ASTYBUS får särskilt bra betyg med 97 procents erkännande. Bland annat uppskattas den flexibla användningen i kombination med låga priser.

Undersökningen visar också att kostnader är en avgörande faktor för att byta till elbilar på Astypalea. Laddningsinfrastrukturen ses däremot inte längre som ett hinder. Undersökningarna genomfördes i två vågor under vintern 2022/23 och sommaren 2021 med totalt 211 respektive 221 deltagare. Studien genomförs av forskare från Egeiska universitetet (Grekland) och Strathclyde-universitetet (Skottland) som kommer att utvärdera projektet under flera år.

Hållbarhet inom Volkswagen-koncernen

Hållbarhet är ett av de 10 strategiska områden som Volkswagen-koncernen med stor kraft fokuserar på under VD Oliver Blumes ledning. Volkswagen-koncernen lägger till exempel ett tydligt fokus på e-mobilitet och planerar en ambitiös upptrappning över koncernens varumärken. Förra året skärpte Volkswagen också sina CO2-mål i produktionen och siktar nu på att minska produktionsrelaterade CO2-utsläpp från personbilar och lätta nyttofordon med 50 procent till 2030.