Nyheter

Nytt samarbete kring nästa generation återvinningsteknologi

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) medverkar i ett treårigt projekt vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg inom ramen från en satsning för att minska koldioxidavtrycket från kemiindustrin i Västsverige. Samarbetet syftar till att genom ökad kunskapen ta fram nästa generation av Enviros pyrolysbaserade återvinningsteknologi.

Projektet är en del av innovationsmyndigheten Vinnovas tioååriga Vinnväxt-initiativ Klimatledande processindustri. Satsningen syftar till att stödja omställningen av den kemiska industrin i Västsverige från fossilberoendet till en industri baserad på förnybara och återvunna råvaror. Förutom Enviro medverkar bland annat även Stena och kemiföretaget Borealis.

Det delprojekt som berör Enviros teknologi handlar om återvinning av komplexa polymerer och leds av avdelningen för energiteknik vid Institutionen för Rymd-, Geo- och Miljövetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Från Chalmers medverkar docent Martin Seemann samt forskaren Nidia Diaz som båda har mångårig erfarenhet inom pyrolys. Som ett led i projektet besöker Chalmersforskarna denna vecka Enviros anläggning i Åsensbruk för att på plats se processsen i drift och undersöka möjligheter för gemensamma mätningar.

Genom att kombinera Enviros mångåriga erfarenhet inom pyrolys med senaste forskningsrönen på området, hoppas parterna kunna samverka för att ta fram nästa generation lösningar inom materialåtervinning med hjälp av pyrolys.

– Tanken är att vi genom närmre studier av teknologin ska få bättre förståelse och därmed kunna bidra till framtida förbättringar, säger Martin Seemann.

– Tack vare vår anläggning i Åsensbruk har vi mer än tio års praktisk erfarenheten av pyrolys. Samarbetet med Chalmers innebär att vi kan kombinera den erfarenheten med avancerad forskning för framtagandet av nästa generation pyrolysbaserade lösningar för olika material, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.