Nyheter

Schneider Electric hjälper Benders att effektivisera sin energianvändning

För att Sverige ska klara de energiutmaningar som bland annat orsakas av energikriser behöver energiintensiva verksamheter få bättre koll på sin energianvändning. Ett av landets ledande företag inom byggprodukter, Benders, har valt att ta hjälp av Schneider Electric för att övervaka och mäta energianvändningen i sina fastigheter samt produktion.

Schneider Electrics lösning EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (PME) är ett system byggt för att övervaka, säkra och effektivisera energianvändningen i byggnader. Systemet hjälper energiintensiva anläggningar att säkra driften och spara energi genom övervakning och mätning, som sedan lägger grund för beslut som förbättrar prestandan. EcoStruxure Power Monitoring Expert utför formella granskningar, mätningsanalyser och kostnadsallokering för att utvärdera verksamheten, avslöja och validera besparingar samt identifiera onormal energianvändning. Därigenom får användaren löpande och detaljerad rapportering om sin energianvändning.

Benders, ett av landets ledande företag inom byggprodukter, är ett av företagen i Sverige som valt att implementera lösningen från Schneider Electric. Just nu används EcoStruxure Power Monitoring Expert i Benders fastigheter för hyresgäster och produktion i Uddevalla. Målet på sikt är att implementera lösningen i alla av företagets fastigheter och produktionsanläggningar.

– Benders har länge haft höga ambitioner när det kommer till energieffektivisering och EcoStruxure Power Monitoring Expert har lyckats uppnå deras höga standard. Att mäta är att veta och för att kunna vidta de åtgärder som krävs måste alla industrier ha koll på hur och var energin förbrukas, säger Kenneth Nygren, Team Manager på Schneider Electric.

EcoStruxure Power Monitoring Expert förenklar även övervakning och analys av elkvalité, något som är viktigt i tunga industrier där avbrott kan bli väldigt kostsamma. Med avancerad energiutredningsteknik kan systemet identifiera mönster, övervaka skyddsinställningar och spåra systemkapacitet för att undvika överbelastning. Lösningen möjliggör också proaktivt underhåll för att garantera säkerheten.

– Att Benders har valt Schneider Electric som leverantör till vårt fastighetkontrollsystem samt till vår energimätning beror till stor del på att de lever upp till våra högt förväntade krav. De har förutom en riktigt bra produkt även en gedigen kunskap och ger en nära personlig kontakt och service, säger Thomas Karlsson, Fastighetschef på Benders Sverige AB.

Läs mer om EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (PME):

här.