Nyheter

WithSecure vill göra säkerheten mer hållbar

Hållbarhet är en global utmaning som påverkar alla människor och organisationer världen över. För att hjälpa till att övervinna denna har WithSecure™ (tidigare känt som F-Secure Business) skapat ett W/Sustainability-program som förbinder sig att fungera som en etisk, rättvis och miljömässigt ansvarsfull global medborgare.

W/Sustainability är ett program som integrerar hållbarhet och transparens i WithSecures strategi och verksamhet. Programmet skapades baserat på undersökningar och djupintervjuer med kunder, investerare, ledare och anställda på WithSecure™, för att förstå relevansen av hållbarhetsområden för olika intressenter.

Som ett resultat grupperades W/Sustainability i tre temaområden:

En säkrare och grönare digital värld: Minimera energin som förbrukas av WithSecures lösningar, samtidigt som säkerhetsresultaten för kunderna maximeras och kunskap om cybersäkerhet delas med dem som behöver det.

En verkligt rättvis arbetsplats: Garantera att alla WithSecure™-anställda känner att de kan komma till jobbet med ”sitt bästa och sanna jag”, samt kunna njuta av möjligheter att lära sig och växa.

Att driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt: Upprätthålla de högsta etiska standarderna för att säkerställa att WithSecure™ väljer partners på ett ansvarsfullt sätt och strävar efter att minimera sitt miljöavtryck överallt där det är möjligt.

– Att skydda det digitala samhället är vårt viktigaste bidrag till en mer hållbar värld. Däremot vill vi inte att det slutar där. Vårt W/Sustainability-program säkerställer att hållbarhet är inbäddad i alla våra beslut och att effekterna av dessa aktiviteter är transparenta i vår rapportering, förklarade Juhani Hintikka, VD och koncernchef på WithSecure™.

Exempel på konkreta initiativ som genomförs som en del av W/Sustainability inkluderar:

Etablerade partnerskap som tillåter WithSecure™-personal att erbjuda pro-bono-säkerhetstjänster till icke-statliga organisationer och andra grupper som arbetar med sårbara samhällen.

Skapat ett internt program för ”grön programmering” som syftar till att mäta och minska mängden energi som förbrukas av mjukvara.

WithSecures partnerskap med Tapio Lehtinen Sailing och dess sponsring av segelbåten Galiana WithSecure för att främja hållbara, koldioxidneutrala lösningar.

WithSecure™ Head of Product Management Leszek Tasiemski, som leder företagets insatser inom grön programmering, anser att många mjukvaruleverantörer skulle kunna dra nytta av att implementera ett liknande tillvägagångssätt i sin egen mjukvaruutveckling.

– Från och med idag finns det inga oberoende standarder när det kommer till energieffektivisering av mjukvara, vilket jag tror gör möjligheten att skapa mer hållbar kod lätt för ingenjörer att missa. Men jag hoppas att, i takt med att våra egna lösningar visar potentialen att mäta effektivitet och så småningom spara energi genom mer hållbara programmeringsmetoder, fler företag kommer överväga att implementera ett liknande tillvägagångssätt för sin egen utvecklingsverksamhet. Vi är öppna för att samarbeta kring detta initiativ med andra leverantörer, säger Tasiemski.

Mer information om W/Sustainability finns i:

företagets hållbarhetsrapport 2022.