Nyheter

Tio år med fyllnadsgrader på över 90 procent leder till färre transporter och minskade koldioxidavtryck

Text: Thomas Ström, VD och grundare NTEX

I vår senaste hållbarhetsredovisning har vi på NTEX bland annat lyft fram hur mycket energi vi lägger på att uppnå högsta möjliga fyllnadsgrad i våra transporter, alltså att vi transporterar så lite luft som möjligt. Ett av de viktigaste målen med våra transporter är att öka vår fyllnadsgrad så mycket som möjligt. Vi siktar på att lasta alla våra transporter med 96 procent last.

För att säkerställa detta har vi bland annat installerat ett nytt routingsystem i våra fordon. Detta har skapat större möjligheter för oss när det gäller både samlastning och ruttoptimering, vilket gör att risken att köra runt med halvfulla släp är mycket liten.

De senaste åren har vi haft en fyllnadsgrad på över 90 procent. Det gör att transporterna som lämnar terminalen är så fullastade som möjligt, vilket i sin tur gör att antalet transporter hålls relativt lågt i förhållande till antalet leveranser.

Efter flera år av ökning nådde vi en fyllnadsgrad på 94 procent förra året. Att vi har lyckats med detta beror på flera olika faktorer. Den viktigaste faktorn är ett välorganiserat samarbete mellan företagets olika avdelningar. Trafikavdelningen försöker till exempel alltid utföra laster på ett sätt som lämnar så lite outnyttjat utrymme som möjligt. Dessutom har vi ett system där förare efter lossning alltid rapporterar hur mycket utrymme som finns kvar. Denna information används sedan av vår försäljningsavdelning när vi letar efter ytterligare laster längs den aktuella rutten.

2022 nådde vi vårt bästa resultat någonsin med en fyllnadsgrad på 94 procent. Vi är naturligtvis väldigt stolta över att ha kunnat hålla så höga nivåer i tio hela år, speciellt med tanke på att vi har vuxit så mycket som vi har gjort under den här perioden. Men som sagt, vårt mål är nu 96 procent och jag hoppas att vi ska kunna nå den nivån de närmaste åren.

/Thomas