Nyheter

Det klimatneutrala kontoret i den gröna stadsdelen

Hyllie är stadsdelen i Malmö som bara fortsätter växa och Hyllie Terrass är nästa del i utvecklingen. Med en innovativ och spännande utformning tornar sig byggnaden upp, där en kombination av minimalistisk fasad och gröna naturliga utrymmen skapar en härlig kontrast mot hur man vanligtvis tänker sig ett kontor.

Netto-noll i klimatavtryck

Hyllie Terrass har som uttalat mål att ha ett klimatutsläpp på netto-noll och för att nå dit har en rad kreativa lösningar implementerats både under och efter byggnationen. Bland annat har klimatförberedd betong använts vilket har lätt till en minskning med 40% i klimatavtryck. För att kompensera för uppförandet är de utvändiga utrymmena fyllda av gröna växter, som andas och blir en viktig miljö för insekter och djur, vilket ger hyresgästerna en naturlig plats för återhämtning. Kontorsbyggnaden har miljötänk rakt igenom och inget har lämnats till slumpen.

Ledordet har varit hållbarhet vilket har skapat en av Sveriges mest klimatneutrala kontorslokaler. Varje leverantör har haft krav på att kunna redovisa både utsläpp och klimatavtryck för produkterna som använts. Med SAPA’s fokus på återvunnit aluminium och ett klimatavtryck som är fyra gånger lägre än det europeiska genomsnittet bidrar det till Hyllie Terrass mål om netto-noll klimatavtryck.

Återvunnet och reducerat klimatavtryck både in- och utvändigt

Det är inte bara betong och annat byggmaterial som har grönt tänk. Inne i det öppna atriumet möts besökare och hyresgäster av möbler gjorda av spillmaterial från både betong, trä och läder. I stället för att låta gammalt trä eller byggavfall bara slängas har det på ett kreativt sätt fått nytt liv i form av möbler och inredning. Allt för att låta det hållbara tänket komma i framkant och inte låta något gå till spillo.

Thomas Holmqvist från GlasLindberg berättar hur entréplan vissa gånger kunde vara utmanade att få ihop. ”Det har funnits en del tekniska utmaningar med projektet, som nederdelen där 6,5 meter höga fasadpartier spänner över både plan ett och två. Men vi hittade lösningar där allt nu håller både ljud- och ljuskrav runt hela byggnaden”

Hälsocertifiering skapar långsiktig hållbarhet även för hyresgäster

Det räcker med att ta ett steg ut genom dörrarna för att förstå vilken grön oas Hyllie Terrass är. Med gemensamma ytor utomhus ges tillfälle att mötas och utbyta idéer samtidigt som det skapar en paus från kontoret. Ett bevis på att byggnaden har skapat goda förutsättningar för sina hyresgäster är att den har uppnått hälsocertifieringen Well. Personerna som arbetar i byggnaden prioriterats i form av bland annat integrerat cykelhotell, där möjlighet till lånecyklar finns, och en egen restaurang som gör att bygganden inte bara är bra för miljön utan även för sina hyresgäster. Det finns också utrymme för dusch och förvaringsskåp för den som vill ge sig ut i parken på lunchen för ett snabbt träningspass.

En fortsatt del i arbetet mot en ny och hållbar stadsdel

– För oss på GlasLindberg har det varit ett väldigt spännande projekt. Framför allt har samarbetet mellan de olika aktörerna varit något som fungerat väldigt bra. Vi och Skanska har kunnat lösa detaljer i samförstånd vilket har lätt till en väldigt fin byggnad. Särskilt den söndra delens terrassidor med hela glaspartier. Där kommer fasaden verkligen till sina fulla rätt, säger Thomas Holmqvist på GlasLindberg.

Hyllie Terrass sätter verkligen ribban för vad en grön kontorsbyggnad kan innebära. En tydlig vision i kombination med väl genomtänkta beslut har lett till både en klimatsmart byggnad som effektivt och på ett väldesignat sätt låter miljön vara en del av kontoret både invändigt och utvändigt. En plats där man integrerar det gröna med det nybyggda på bästa möjliga sätt.

Fakta:

SAPA Kund: GlasLindberg

SAPA Produkter: Dörr- och fönsterparti 1086/2086 & Fasad 4150

Arkitekt: COBE Arkitektur

Entreprenör: Skanska