Nyheter

Första Greenhushpriset har delats ut

Priset delades ut i samband med ett seminarium om greenhush och greenwash på 2030-arenan i Almedalen. Roger Vahnberg, vice vd, Västtrafik fick äran att representera kollektivtrafiken och tog emot priset.– Vi i den svenska kollektivtrafiken är stolta att bli uppmärksammade för att vi nått så långt i vårt hållbarhetsarbete, men tar samtidigt till oss att vi behöver kommunicera tydligare kring de här frågorna. Vi kommer inte vinna det här priset fler gånger! säger Roger Vahnberg.Enligt Sveriges klimatlag ska klimatpåverkan från inrikes transporter ha minskat med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010, och år 2045 ska Sveriges samlade klimatpåverkan ha minskat med 85 procent jämfört med år 1990. Kollektivtrafiken kan redan nu bocka av båda målen: 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs på förnybara drivmedel eller el. För tågen, spårvagnarna och tunnelbanan är andelen ännu högre.– Vi välkomnar att EU-kommissionen nu föreslår tuffare tag mot greenwash – men det får inte slå över i en alltför stor försiktighet när det gäller att berätta vad som görs för klimatet och hållbarheten. Om det blir så mister människor möjlighet att påverka och påskynda klimatomställningen genom aktiva val, säger Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet.När allmänheten får ta ställning till påståendet att ”en stor del” av busstrafiken i Sverige är fossilfri instämmer bara 26 procent, 36 procent instämmer inte alls – trots att det stämmer. Allt enligt en undersökning som Sveriges bussföretag har gjort.– Kollektivtrafikens klimatarbete är en oerhörd framgång som gagnar oss alla och som tjänar som viktig inspiration när klimatomställningen kan tyckas svår. Men om omställningen är okänd kan den inte inspirera andra som står inför samma resa. Ett tydligt exempel på greenhush. Vi måste våga tala om våra framgångar, säger Lina Gustavsson, medgrundare till The Bacon Hospital och fortsätter:– Att det delas ut 1 juli, bland det absolut sista som händer under årets Almedalen, är avsiktligt: vi vill att alla tar med sig vikten av att lyfta fram sitt klimat- och hållbarhetsarbete in i sommaren och inför återstarten i höst.Mer om GreenhushGreenwash är den mer kända motsatsen till greenhush, att produkter och tjänster marknadsförs med att de är hållbara även om det inte stämmer eller inte kan bevisas. Det svenska Greenhushpriset är så vitt bekant världens första.Varje fall av greenhush är en förlust för oss alla: konsumenter, företag och samhället. Därför är Greenhushprisets mål att redan om några år inte längre behövas – då ska alla kunna och våga berätta om sina gröna framsteg, konkret och faktabaserat.Det finns många fallgropar för den som vill berätta om sina framgångar när det gäller hållbarhetsarbete, men att inte ens försöka är oförlåtligt.Helsingborgs Dagblad 1 juli 2023:

”Kollektivtrafiken är fossilfri i smyg – får Greenhushpriset.”Almedalen seminarium och prisutdelning 1 juli 2023:

Att kommunicera kring hållbarhetsfrågor – hur undviker vi greenwash och greenhush?