Nyheter

Explore Skavsta blir ny hubb för Nordens största hållbarhetskonferens

Arlandastad Group är ny hubbarrangör för A Sustainable Tomorrow. Med två hubbar, en i Arlandastad och en i Skavsta, vill bolaget uppmärksamma vikten av samverkan för att accelerera utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Tillsammans med Sigtuna kommun och Nyköpings kommun livesänder båda hubbarna A Sustainable Tomorrows framtids- och hållbarhetskonferens den 15 september.

A Sustainable Tomorrow är Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens som möjliggör för människor med olika bakgrund att träffas.

– Vi ska vara en accelerator för utvecklingen i de områden vi verkar i. För att driva utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv är det av största vikt att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte. Vi vill vara en möjliggörare och hoppas att våra två hubbar ska bidra till inspiration, ge möjlighet för kunskapsutbyte och att nätverk breddas, säger Anna Stenströmer Hållbarhetsansvarig, Arlandastad Group.

A Sustainable Tomorrow samlar en rad starka profiler som belyser olika aspekter av årets fokusområde, Disruption. Målet att ge kunskap om vad disruption innebär och hur disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter. Vi har inte tid att ta små steg, det är bara sju år kvar till 2030.

– Konferensen är en unik plattform för samarbete och gränsöverskridande möten där vi samlar krafterna, tänker och agerar tillsammans med de Globala målen i fokus. Som exempel kan vårt aktuella projekt med fullstora autonoma eldrivna bussar eller lanseringen av vårt nya hållbarhetsramverk ”Framtiden” vara relevant kunskapsdelning till andra aktörer. Vi ser fram emot att bli en officiell hubbarrangör för Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens som sänds 15 september från hubbar runt om i hela Sverige, säger Anna Stenströmer.

Hubben i Explore Skavsta

Arlandastad Group arrangerar Skavsta-hubben i samarbete med Nyköpings kommun. Eftermiddagen inleds med cirkulärlunch och kortare presentationer på temat hållbar utveckling. Dagen avslutas med en rad valbara workshops.

Hubben i Explore Arlandastad

Arlandastad Group arrangerar Arlandastad-hubben i samarbete med Sigtuna kommun. Eftermiddagen går i samverkans tecken och innehåller ett varierat upplägg som inleds med en cirkulärlunch. Eftermiddagens pass inleds med en paneldebatt på temat ”tvärsektoriellt samarbete i regionen”. I panelen sitter RISE, Sigtuna Kommun och Arlandastad Group. Paneldebatten efterföljs av ett antal kortare presentationer från områdets verksamheter med syfte att bygga broar för framtida samarbeten. Dagen knyts ihop av Sigtuna kommun med tankar om hur vi kan samverka och dela kunskap framåt.

På bilden: Anna Stenströmer Hållbarhetsansvarig Arlandastad Group