Nyheter

Envivo beviljas statligt projektstöd för att bidra till klimatomställningen inom inredningsbranschen

Tillsammans med Mälardalens Universitet, Nordic Behaviour Group och 100gruppen har Envivo tilldelats ekonomiskt stöd efter Energimyndighetens utlysning för projekt som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Stödet ska användas för att utveckla Envivos plattform med syftet att skapa beteendeförändringar som påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi inom inredningsbranschen.

I början av året gick Energimyndigheten ut med en utlysning där de som ”forskar om eller utvecklar produkter, lösningar och tjänster som kan bidra till ett hållbart samhälle” kunde ansöka om ekonomiskt stöd inom projektet ”Design för energieffektiv vardag”. Envivo sökte stödet tillsammans med Mälardalens Universitet, Nordic Behaviour Group och 100gruppen och har nu blivit beviljade sammanlagt drygt 1 900 000 kronor. Ambitionen är att använda stödet, tillsammans med ytterligare runt 950 000 kronor från andra investerare, för att skapa en digital plattform som kan inspirera främst inredningsarkitekter och designers att välja hållbara lösningar i arbetet med att utforma kontorslokaler.

– Slutmålet är att bidra till att accelerera omställningen mot ett hållbart och mindre resursslösande samhälle genom att öka cirkulariteten av kontorsinredning. Genom att använda återbrukade möbler till sina kontor kan företag minska sina egna klimatavtryck dramatiskt samtidigt som det uppmuntrar möbelindustrin att utveckla möbler med längre livslängd. När projektet är slutfört ska alla som är i färd med att designa ett kontor kunna besöka Envivos plattform för att enkelt hitta information och exempel på hur detta kan göras så hållbart som möjligt, säger Magnus Engström, grundare av Envivo och lägger till:

– Vi har satt ihop en intressant projektgrupp där vi alla delar målsättningen, men har olika perspektiv, erfarenheter och kompetens. Förutsättningarna för att det här ska bli bra är stora och jag ser mycket fram emot fortsättningen av arbetet som vi just satt i gång.

Ska minska årliga utsläpp med 10 000 ton

Projektet kommer att pågå under 19 månader med start den första juni i år och avslut den 30 december 2024. Arbetet är uppdelat i sju faser där den första ska fokusera på att utforska, förstå och definiera användarnas behov innan arbetet med att utveckla plattformen påbörjas. Under de kommande fem åren väntas projektet leda till att industrins koldioxidutsläpp minskar med 10 000 ton per år samtidigt som det skapar 80 direkta nya arbeten och ytterligare 140 indirekta arbeten hos partners.

– Vi har stora förväntningar och är väldigt glada över att få chansen att genomföra ett projekt av den här storleken. Idag finns det många i samhället som är ivriga att engagera sig för att bidra till en mer hållbar morgondag, men det är ofta svårt att få till den här typen av branschöverskridande samarbeten och vi är tacksamma att Energimyndigheten har skapat förutsättningar att genomföra det här projektet. Det kommer att bli väldigt intressant att se vad vi kan åstadkomma tillsammans, avslutar Magnus Engström.

Om projektet:

Projektet har finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Foto: La Belle Galerie