Nyheter

Sustainable Reality Survey: Nya trender inom transportbranschen

Goodyears Sustainable Reality Survey, som är en årlig undersökning som omfattar alla transportåkerier i Europa, är nu tillgänglig för tredje året i rad. Undersökningen hjälper Goodyear att förstå hur branschen som helhet ser på hållbarhet, och det är också ett tillfälle för åkerierna att dela med sig av de framsteg och utmaningar som de har mött under sin hållbarhetsresa. Precis som tidigare år kommer TreeNation att plantera ett helt nytt träd för varje genomförd undersökning.

Undersökningen kan nås via den här länken.

År 2022 visade undersökningen att åkeriernas medvetenhet om hållbarhet hade ökat, med ökande investeringar år för år. Åkerierna ser inte bara hållbarhet som något gott för samhället, utan många har också upptäckt att det skapar bättre resultat.

Under sitt tredje år har undersökningen blivit en tillförlitlig informationskälla för logistikbranschen, med fördjupad information om framtiden för logistik- och transportsektorn.

Däck- och mobilitetslösningar spelar en viktig roll

Undersökningen kretsar kring åkeriernas syn på hållbarhet i olika kontexter. Det kan handla om allt från att förstå den senaste miljölagstiftningen, att utforma formella hållbarhetsmål och mätningar, eller att använda nya lösningar och tekniker, inklusive däck- och mobilitetslösningar. Många europeiska åkerier som använder sig av Goodyears Total Mobility-erbjudande har redan fått ökad prestanda och stöd till sitt hållbarhetsarbete. Att till exempel använda Goodyears FUELMAX ENDURANCE-däck kan bidra till upp till 2 % lägre CO2-utsläpp, vilket motsvarar en besparing på 40 000 liter bränsle per år för ett åkeri med 100 fordon1. Dessutom kan mobilitetslösningar som Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint eller Goodyear DrivePoint bidra till snabbare och enklare administration på åkerierna vilket i sin tur ökar både effektiviteten och ändamålsenligheten och bidrar till åkeriernas hållbarhetsmål.

Förra året sa 54 % av de intervjuade åkerierna i Europa att bränsleeffektiva däck ingick i deras hållbarhetsstrategi, och det enda som var viktigare var att använda sig av mer effektiva fordon. Tidigare har åkarna tvingats välja mellan hållbarhet, grepp, bränsleeffektivitet och livslängd, men med de senaste Goodyear-produkterna och mobilitetslösningarna som erbjuds inom Goodyear Total Mobility är det lättare att skapa rätt balans och förbättra resultatet.

Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe, Goodyear:

– Vi är stolta över att få arbeta med åkerier över hela Europa, och vi får en unik inblick i deras vardag genom Goodyear Sustainable Reality Survey. Vi fäster stor vikt vid den återkoppling från kunderna som vi får tillgång till i denna breda branschundersökning. Tack vare slutsatser som vi har kunnat dra sedan den första undersökningen 2021, är vi bättre förberedda på åkeriernas utmaningar och hur vi kan hjälpa dem till bättre resultat i sina verksamheter.

– Transportbranschen upplever en konstant utveckling av det gemensamma regelverket. Initiativ som Fit for 55-paketet, Euro 7, verktyget VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) eller ETS-systemet (Emissions Trading System) kräver att transportföretagen på allvar tänker igenom hur de ska anpassa sig till den nya verkligheten och vidta rätt åtgärder – både när det gäller att implementera interna policyer och att införa specifika produkter eller lösningar på sina åkerier. Behovet av att göra hållbarheten till verklighet drivs även på av kunder som vill välja företag med en mer ansvarsfull verksamhet och investerare för vilka resultatet jämfört med ESG-ambitionerna börjar bli lika viktigt som det finansiella resultatet.

– Sedan 2021 har resultaten i Goodyears Sustainable Reality Survey fungerat som en mycket bra barometer för hur den europeiska transportbranschen hanterar de nya utmaningarna och hur man förändrar sin verksamhet för ökad hållbarhet.” – tillägger Szymanski.

Berätta hur du gör hållbarheten till verklighet: 

https://www.sustainablerealitysurvey.eu/