Nyheter

Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken talar på konferens om kulturbyggnader

Kulturbyggnader 2.0 – I våra städer och runt om på landsbygden har vi tusentals kulturhistoriskt värdefulla byggnader som vi alla uppskattar. Allt ifrån slott och kyrkor till soldattorp och mangårdsbyggnader. En betydande del förvaltas av Statens Fastighetsverk, Svenska Kyrkan och landets kommuner. Men en stor utmaning handlar förstås om hur vi framöver vårdar och förvaltar detta omfattande kulturarv som betyder så mycket.

Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken medverkar på konferensen om kulturbyggnader den 25 oktober i Stockholm. Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet, departementsråd på Statsrådsberedningen och chef för internrevisionen i Regeringskansliet.

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger och som bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer. I april månad gav regeringen SFV ett mer precist uppdrag att se över förutsättningarna för en kommande renovering av operabyggnaden i Stockholm.

På plats på Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm genomför vi en spännande konferens på temat renovering av kulturklassade byggnader och/eller byggnader med andra bevarande krav. Programmet är under uppbyggnad med även andra intressanta personer i branschen och presenteras i mitten på augusti.

Fakta Konferens | Utställning | Mötesplats

Boka: https://www.realstad.se/kultur…

Utställarerbjudande

Vi erbjuder ett antal exklusiva utställarplatser i samband med konferensen. Ta chansen att presentera ditt företag i samband med konferensen.

Kontakta Jan Åström på, [email protected]

Bild: Åke E:son Lindman