Nyheter

Först inom plastbranschen att verifiera sitt hållbarhetsarbete

– Det känns naturligtvis bra att Thevinyl som första företag inom plastbranschen har verifierat hållbarhetsarbetet enligt ISO26000. Vi har under en längre tid jobbat mot att utveckla mer hållbara material. 2020 tog vi ett strategiskt beslut att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet och börja jobba mer systematiskt, berättar Tobias Lind, vd på Thevinyl.

Thevinyl tillverkar PVC-compounds som kan skräddarsys för olika applikationer. De arbetar med såväl ett standardsortiment för olika tillämpningar och med skräddarsydda lösningar utifrån kundens unika behov och önskemål. Företaget grundades 1971 och är ett privatägt företag med 15 anställda. De flesta betydande användare av PVC-compounds i Norden tillhör Thevinyls kundkrets.

Snabb utveckling

– Genom att verifiera vårt hållbarhetsarbete visar vi att hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet. Vår vision är att ligga i framkant inom vår bransch och hjälpa våra kunder att utveckla hållbara produkter med banbrytande materiallösningar för en hållbar framtid, säger Tobias Lind.

– Thevinyl har satt en tydlig riktning för sitt hållbarhetsarbete och har höga ambitioner att stärka sitt systematiska arbete med kvalitet, miljö och hållbarhet. Engagemanget i ledningen är högt och samarbetet med strategiskt viktiga kunder och leverantörer innebär att utvecklingen går snabbt framåt, säger Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency som utfärdat verifieringen.

Verifiering skapar trovärdighet

ISO26000 är en internationell hållbarhetsstandard som fokuserar på organisationers samhällsansvar; social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Då ISO26000 inte är en kravstandard utan en guidande standard så innebär det att man inte kan certifiera sig mot standarden. I stället kan man verifiera egendeklarationen som är kopplad till standarden, i vilken även de globala hållbarhetsmålen ingår.

– En verifierad egendeklaration blir mer trovärdig. Det är också ett sätt att kvalitetssäkra företagens och organisationernas hållbarhetsarbete, berättar Eva Vati. Att arbeta med ISO26000 hjälper också företag att skapa en struktur för förbättringsarbete.

– Genom att besvara frågorna i egendeklarationen har vi fått en bra start i vår hållbarhetsresa. Vi är stolta men inser samtidigt att arbetet bara har börjat, säger Tobias Lind, vd på Thevinyl.

En alltmer reglerad marknad

En verifiering fokuserar på att bekräfta påståenden, tex hållbarhetsrapporter och egendeklarationer. Fördelen med en verifiering, till skillnad från en certifiering, är att företaget kan belysa sina unika styrkor och hållbarhetsarbete, i stället för att enbart fokusera på överrensstämmelse med standarder, förklarar Eva Vati och tillägger;

– Genom att bli verifierade kan verksamheters hållbarhetsarbete redovisas på ett mer transparent och tillförlitligt sätt och man undviker grönmålning. Detta kommer bli allt viktigare för företag i takt med en alltmer reglerad marknad, såsom exempelvis EU:s nya hållbarhetsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

VERIFY Agency är ackrediterade av SWEDAC och är först i världen med att kunna erbjuda verifieringar av företags påståenden. Exempel på påståenden kan vara egendeklarationer och olika typer av rapporter.