Nyheter

Riksbyggens handlingsplan i Masthuggskajen är nu Citylab-certifierat

Nu har Riksbyggens handlingsplan för kvarteren på Masthuggskajen certifierats enligt Citylab – Handlingsplan för delprojekt 3.0. Citylab är den första svenska certifieringen för hela stadsdelar. Masthuggskajen som stadsdel är sedan tidigare certifierat enligt Citylab och nu utvecklar Riksbyggen det arbetet vidare genom att certifiera sina kvarter.

Masthuggskajen, Göteborgs nya stadsdel, växer för fullt. Riksbyggen kommer bygga drygt 500 bostäder vid Masthuggskajen som totalt kommer att rymma cirka 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser med fokus på hållbar statsutveckling.

Masthuggskajen prisbelönt stadsdel

Citylab är den första svenska certifieringen för hela stadsdelar. 2020 certifierades Masthuggskajen, enligt Citylab Guide 2.0, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Projektet var första stadsdelen i Sverige att certifieras med Citylab, Sweden Green Building Councils (SBGC’s) då nyutvecklade certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

Samma år vann Masthuggskajens hållbarhetsprogram pris inom kategorin ”Årets Citylab-projekt” på SBGC Sweden Green Building Awards med motiveringen att projektet är en ”influencer” inom hållbar stadsutveckling och har ett innovativt fokus på social hållbarhet.

Nu har Riksbyggens handlingsplan för kvarteren i Masthuggskajen fått certifiering enligt Citylab. Certifieringen omfattar en rad hållbarhetsområden. Till exempel skall det finnas ett blandat utbud av service och bostäder, grönytor och hållbara färdsätt. De första kvarteren som certifieras enligt Citylab utvecklas av Riksbyggen och NCC.

Först ut bland Riksbyggens projekt vid Masthuggskajen blir Brf Sydney, en bostadsrättsförening med sammanlagt 127 lägenheter med en total bostadsyta på drygt 8 500 kvadratmeter. Det nya kvarteret kommer att ligga mellan Första Långgatan och Nordhemsgatan. I markplan på kvarteret blir det en Coop-butik och två butiker på sammanlagt 2 000 kvadratmeter.

– På Riksbyggen är vi jätteglada och stolta över priset. Masthuggskajen är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Göteborg just nu och att Riksbyggens handlingsplan nu har blivit certifierad enligt Citylab är ytterligare ett bevis på vår ambition att utveckla en mer hållbar stadsdel, säger Dzejna Wallin, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Mer information om Riksbyggens projekt i Masthuggskajen:

Brf Sydney
Brf New York

Mer information om stadsdelen:

Masthuggskajen

Citylab är ett svenskt certifieringssystem som ger stöd i arbetet med hållbar stadsutveckling. Certifieringssystemet är utvecklat av SGBC och syftet är att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. I Citylab har tio övergripande hållbarhetsmål tagits fram som alla stadsutvecklingsprojekt ska sträva mot att nå. Målen är framtagna mot bakgrund av bland annat de globala målen och Sveriges miljömål.

Illustration: Riksbyggen/Adore Adore