Nyheter

Götenehus Groups styrelse inrättar ett hållbarhetsutskott

Hållbarhetsutskottets huvudsakliga uppgift är bland annat att granska och övervaka relevans och utfall av hållbarhetsmål och strategi, koncernens hantering av hållbarhetsrisker, samt efterlevnad av lagkrav, hållbarhetspolicy och uppförandekod. Hållbarhetsutskottet skall dessutom granska och övervaka arbetet med hållbarhetsredovisning samt stämma av gemensamma frågor med revisionsutskottet.  

– Att lägga ett stort fokus på hållbarhet är en lönsam och attraktiv affär för alla våra intressenter. Vi bedriver hållbar utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder där människor trivs att arbeta och leva. Vår helhetssyn på miljö, människor och samhällsutveckling vägleder hela vår verksamhet, från det lilla till det stora. Nu tydliggör vi styrelsens roll i hållbarhetsfrågorna och det är ett naturligt steg i vår hållbarhetsresa att vi inrättar ett hållbarhetsutskott i styrelsen, säger Erik Hemberg, styrelseordförande på Götenehus Group AB.

– Hållbarhet har varit en stor del av koncernen även historiskt då våra hus byggs i trä och produktionen sker i Sverige med svenska råvaror. Genom styrelsens utökade fokus på hållbarhet kommer dessa frågor att genomsyra hela affären på ett mer medvetet sätt med både möjligheter och utmaningar, säger David Ulinder, teknik- och hållbarhetschef på Götenehus Group AB.

Hållbarhetsutskottet består av Anna Hernefrid som ordförande och Fabian Dahl. Framöver kan det även bli aktuellt att tillsätta en extern ledamot med specifik hållbarhetskompetens.

Foto: Götenehus