Nyheter

Serneke och E.ON tecknar avsiktsförklaring: Ska utveckla ett attraktivt och energieffektivt område i Järfälla

Järfälla kommun har målsättningen att vara en klimatneutral kommun 2030. Vägen dit stavas samverkan och hållbar stadsutveckling – och nu tar kommunen ännu ett steg mot klimatneutralitet. Man har tecknat en avsiktsförklaring med Serneke och E.ON om att utveckla ett energieffektivt område i Veddesta, Järfälla.

Tidigare i vår offentliggjorde Järfälla kommun att man tillsammans med White Arkitekter ämnade att utveckla flertalet energipositiva områden för att nå kommunens högt satta klimatmål. Samtidigt gick man ut och sökte efter samarbetspartners – och intresset har varit stort. Nu har kommunen tecknat en avsiktsförklaring med Serneke och E.ON. Tillsammans ska man utveckla området Veddesta 3 till ett attraktivt och energieffektivt område – en ledstjärna inom hållbar stadsutveckling.

– Järfälla växer i ett högt tempo och för oss är det högprioriterat att vårt samhällsbygge är hållbart. Vi är mycket glada över att få samarbeta med dessa aktörer på resan mot att bli en klimatneutral kommun. Veddesta står inför en väldigt spännande utveckling och med detta projekt höjer vi hållbarhetsambitionerna ytterligare, vilket kommer gynna såväl de boende och verkande i området som hela kommunen, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Förutom att bidra på resan mot ett klimatneutralt Järfälla hoppas aktörerna att projektet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader och minska energi- och driftskostnader för både boende och verkande i området. Ett stort fokus ligger på innovation och E.ON:s ectogrid kommer förse området med värme och kyla. Energin kommer kunna lagras och delas mellan olika fastigheter. Dessutom kommer solceller producera förnybar och lokal el.

– Den samlade kompetens och ambition som finns hos Järfälla, Serneke, E.ON och White gör detta otroligt spännande och vi ser med stor tillförsikt fram emot det fortsatta samarbetet med utvecklandet av Veddesta 3. Höga mål är satta vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och projektet har alla möjligheter att bli en riktig förebild inom hållbar stadsutveckling i större skala, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter.

Målsättningen är att Veddesta 3, som innefattar sex kvarter, ska vara färdigställt 2030.

Om energipositiva områden (PED – Positive Energy Districts)

Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten. Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.

Bild: Veddesta 3, visionsbild: Serneke