Nyheter

STIHL fortsätter att sätta ambitiösa mål för minskning av fossila bränslen och koldioxidutsläpp

STIHL meddelar i sin hållbarhetsrapport för 2022 att de har satt upp höga mål för att minska förbrukningen av fossila bränslen inom hela koncernen. Företaget strävar efter att minska förbrukningen med 40 procent till 2030, jämfört med nivåerna år 2019.

Det globala familjeföretaget STIHL såg under 2022 en kraftig minskning av direkta koldioxidutsläpp (Scope 1 och 2) jämfört med föregående år, vilket motsvarar en nedgång med 43 procent. Denna minskning berodde främst på omställningen till grön el av STIHL produktionsbolag över hela världen.

För att nå målen till 2030 har alla STIHL gruppens företag utarbetat handlingsplaner. Mer än 100 olika åtgärder har identifierats, inklusive tekniska framsteg så som optimering av processvärmeanvändning. Dessa åtgärder förväntas bidra till att uppnå cirka 80 procent av den planerade minskningen. Ett konkret exempel är planen att elektrifiera en härdugn vid bolagets anläggning för kedjeproduktion i Schweiz senast 2023, en åtgärd som ska spara 2 400 megawattimmar (MWh) av gas. Detta motsvarar cirka 600 ton koldioxidutsläpp per år.

– Vi är stolta över de globala framsteg som hittills har gjorts och över åtagandet att minska vår klimatpåverkan. Att minska användningen av fossila bränslen är en prioritet för oss, och vi fortsätter att investera i teknik och innovation för att nå våra mål. Vi är fast beslutna att spela en aktiv roll i övergången till en mer hållbar framtid, säger Emma Birgersson, Nordic PR & Communications Manager på STIHL Norden.

STIHL är fast beslutna att fortsätta driva innovationer och vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen ytterligare, och därmed stärka sitt engagemang för en mer hållbar omvärld.

Hela STIHL hållbarhetsrapport för 2022 finns tillgänglig här.