Nyheter

De ska utveckla ett energipositivt område i Järfälla

Tidigare i år krokade Järfälla kommun arm med White Arkitekter för att utveckla energipositiva områden i kommunen. Nu tas nästa steg då kommunen tecknat en avsiktsförklaring med Winge Bygg och Samsung Service. Tillsammans ska aktörerna utveckla Stockholms första energipositiva område.

Järfälla kommun har som målsättning att vara en klimatneutral kommun redan 2030. Som en del i att nå målsättningen gör kommunen en satsning på energipositiva områden – och nu har man skrivit sin första avsiktsförklaring. Järfälla kommun ska tillsammans med Winge Bygg, Samsung Service och White Arkitekter utveckla kvarteret Solbacken – ett energipositivt område i kommunen. Förhoppningen är att kvarteret ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling.

– Hållbar stadsbyggnad är ett prioriterat område när Järfälla växer. Satsningen på energipositiva områden är mycket positiv för att minska utsläppen och ett stort framsteg inom byggnation, säger Megha Huber, hållbarhetschef, Järfälla kommun.

Förutom att bidra på resan mot ett klimatneutralt Järfälla hoppas aktörerna att projektet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader och minska energi- och driftskostnader för både boende och verkande i området.

– Järfälla kommun, Winge och Samsung har från första mötet visat en inspirerande vilja att ro detta i hamn och nu ser vi fram emot att fortsätta arbetet för att realisera ett energipositivt område i kommunen. Det är genom samverkan vi lyckas med denna typ av pionjärprojekt. Solbacken har alla möjligheter att bli ett område där människor, natur och företag kan blomstra inom ramarna för en hållbar framtid, Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter.

Målsättningen är att kvarteret Solbacken ska vara färdigställt 2025.

Illustration: White Arkitekter

Bild: Visionsbild för hur ett energipositivt område kan se ut, White Arkitekter.