Nyheter

NORDEC levererar miljövänligt logistikcenter till Logicenters i Sibbo, Finland

Nordec har tecknat avtal om ett logistikbyggeprojekt i Sibbo. Avtalsparternas mål är att minska platsens koldioxidavtryck med 20 % genom att intelligent använda olika material. Uppnåendet av minskningsmålet kommer att bedömas genom att jämföra det redan relativt låga koldioxidutfallet av det tidigare gemensamma målet.

Logistikbyggnadsprojektet ligger på Rahtiraitti 11, Sibbo. Beställare till projektet är Logicenters, ägt av Nrep. Ramboll Oy ansvarar för den arkitektoniska utformningen av projektet; Huvuddesignern är Paula Tiainen.

Nordec Oy ansvarar för design, produktion, installation och projekt- och designledning av anläggningen. I leveransomfattningen av projektet ingår bland annat stålstomme, fasader, tak, socklar, trappor, mezzaniner, civilförsvarets skyddsrum och dess utrustning, fönster, dörrar och trappor.

Projektets storlek är 15 500 kvadratmeter och byggarbetet är planerat till 2023. Målsättningen är att bygga en hållbar och miljövänlig byggnad i Sibbo. Nordec  strävar efter att minska koldioxidavtrycket genom effektiva materialval och hållbara byggmetoder. Detta projekt fortsätter och fördjupar företagets samarbete med Logicenters i Norden.