Nyheter

TECCA AB släpper hållbarhetsrapport – strävar mot klimatpositiv verksamhet 2045

TECCA AB släpper idag sin hållbarhetsrapport för 2022 vilken sammanfattar bolagets strategiska fokus och presenterar målsättningar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Under 2022 har TECCA tagit fram en ambitiös och tydlig strategi för att utveckla hållbarhetsarbetet och samtidigt formulerat hur detta naturligt kan integreras som en del av affärserbjudandet.

”Hållbarhet är avgörande i vår affärsstrategi och långsiktiga vision. Det är av värde för våra kunder, och eftersom kraven på hållbara lösningar växer, är jag övertygad om att vårt engagemang kommer att vara en konkurrensfördel och en källa till tillväxt.” – Marcus Ahlstedt, VD för TECCA.

Hållbarhetsstrategin är utvecklad och strukturerad utifrån följande målområden inklusive underliggande delmål:

Mål 1 – Minska klimatpåverkan

Mål 2 – Social hållbarhet i leverantörskedjan

Mål 3 – Ekonomisk tillväxt genom en hållbaraffärsmodell och hållbara produkter

Utöver strategiska beslut och planering framåt har det under 2021 och 2022 även utvecklats och släppts flera banbrytande och innovativa produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv med primärt fokus på biobaserade och/eller återvunna material.

– Våra analyser har tydligt visat att det är våra produkter som gör störst påverkan på miljön, och därför är det också det område där vi kan göra störst skillnad, säger Marilyn Lindh, Hållbarhetschef för TECCA.

TECCA har även ökat takten i att ta fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för produkter, i syfte att göra det lättare för byggmarknaden att göra sina miljöberäkningar, samt startat upp kundprojekt och haft samarbete med universitetsvärlden inom möjligheterna med cirkulära lösningar.

– Jag är övertygad om att en hållbar omställning är livsavgörande för alla företag som vill fortsätta växa under kommande år, samtidigt som det är vår skyldighet att lämna över en bättre värld till kommande generationer, fortsätter Marilyn Lindh, Hållbarhetschef för TECCA.

Hållbarhetsrapporten kan läsas i sin helhet eller laddas ned här:

https://www.teccaworld.com/om-tecca/aktuellt/nu-slapper-vi-hallbarhetsrapport

TECCA AB utvecklar och säljer hållbara lösningar inom klimatskal och skyddande produkter under arbete, främst för den nordiska byggmarknaden. Bolaget ingår i Volati-koncernen och tillhör affärsområdet Salix Group. TECCA omsätter årligen cirka 500 miljoner SEK och har sitt huvudsäte i Vetlanda och Jönköping.