Nyheter

Tekniken som kan rädda Östersjön – Scandinavian Ocean Minerals får grönt ljus att undersöka mineralfyndet i Bottenviken

Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) har beviljats undersökningstillstånd av Näringsdepartementet för två havsområden i Bottenviken. Bakgrunden till tillståndet är den mineralfyndighet som lokaliserats på botten av dessa områden.

– Tillståndet ger oss möjlighet att ta nästa steg i vår vision att skapa förutsättningar för ett fossilfritt samhälle, säger Peter Lindberg, vd.

Mineralfyndigheten, som utgörs av så kallade mangannoduler, har nu beviljats undersökningstillstånd för provtagning. Den totala utvinningsbara mängden noduler i Bottenviken kan uppgå till omkring 20 miljoner ton. När verksamheten är fullt utvecklad planeras att cirka en miljon ton noduler tas upp per år. Verksamheten banar väg för en ny unik bransch för Sverige; en grön offshore-bransch där klimatnytta, kommersiella intressen och arbetstillfällen kan förenas.

– Att vi nu fått tillstånd att undersöka Bottenviken är en viktig politisk signal. Syftet med verksamheten är att öka Sveriges och Europas självförsörjningsgrad avseende innovationskritiska mineraler som behövs bland annat för framställning av batterier och halvledare, och minska behovet av import från auktoritära stater, förklarar Peter Lindberg.

Minimal miljöpåverkan

Undersökningarna som nu godkänts av Näringsdepartementet ska säkerställa att en framtida upptagning av mineralerna kan utföras på ett hållbart och miljövänligt sätt. För att lyckas med detta utvecklar Scandinavian Ocean Minerals en teknik som möjliggör en skonsam upptagning, s.k. skördning av mangannodulerna i en cirkulerande process med retur av syresatt vatten till botten. Metoden är unik och ska inte förväxlas med ordinarie gruvdrift på land eller så kallad ”deep sea mining”.

– Mangannodulerna tas upp med en skonsam teknik. Man kan säga att vi skördar botten med vår metod vilket ger mindre miljöpåverkan än konventionell gruvbrytning, säger Bengt Simonsson som är forskningsansvarig på Scandinavian Ocean Minerals.

Tekniken kan rädda Östersjön

Det nya sättet att skörda noduler innebär samtidigt en räddning för Östersjön, vars läge med syrefria bottnar är akut. Av Östersjöns bottensediment går det att framställa grönt kol som behövs för bland annat fossilfri ståltillverkning samt kisel (Si) som behövs till elektronikindustrin och solcellstillverkning för att minska beroendet av import. Upptagningstekniken möjliggör att havsbotten samtidigt syresätts och förutsättningar skapas för Östersjön att återhämta sig.

Tillståndet för undersökning innebär att prover kommer att tas på 25 olika punkter inom verksamhetsområdena för kartläggning av havsbotten, vilket inte innefattar upptagning av noduler i någon större mängd. I de två områdena på totalt ca 450 km 2, som beviljats undersökningstillstånd förväntas 6 – 9 miljoner ton mangannoduler finnas. Mangannodulerna består av 27 olika metaller och är utvinningsbara till 90 procent. Förutom höga halter av rent järn, mangan, kisel och fosfor finns exempelvis tillräckligt med kobolt för att minska Sveriges importbehov med 70 procent per år.