Nyheter

Goodyear informerar om sina hållbarhetsframsteg, i ansvarsrapporten för 2022

Goodyear Tire & Rubber Company har publicerat sin rapport om företagsansvar 2022. I rapporten beskrivs hur företaget, genom att integrera hållbarhet i hela verksamheten, har bidragit till att skapa värde för både interna och externa intressenter.

Rapporten beskriver också Goodyears framgångar vad gäller att nå kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsmål.

– Hållbarhet är en nyckelkomponent i vår affärsstrategi, och en viktig del av vår kultur, säger Chairman, CEO and President Richard J. Kramer. 2022 blev våra medarbetares arbete runt om i världen ett tydligt tecken på vårt engagemang inom etiska och hållbara processer, material och program. Vår senaste ansvarsrapport beskriver var vi befinner oss på vår hållbarhetsresa – framsteg, utmaningar, vår plan för att minska koldioxidutsläppen samt vad vi kan vänta oss framöver – och hur vi arbetar med kunder och intressenter för att bidra till att skapa en bättre framtid.

Goodyear-rapporten 2022 är uppbyggd med utgångspunkt i företagets ramverk för företagsansvar, Goodyear Better Future: ansvarsfull anskaffning, hållbar verksamhet, avancerad mobilitet och inspirerande kultur. Här beskrivs några av de viktigaste punkterna i rapporten.

Ansvarsfull anskaffning: Goodyears forskare och tekniker utvecklade ett prototypdäck bestående av 90 % hållbara material, och fortsatte därmed att göra betydande framsteg mot företagets mål att senast 2030 introducera ett däck av 100 % hållbara material.* Prototypdäcket innehåller 17 beståndsdelar, däribland fyra olika kimrökstyper producerade från biometan, koldioxid, pyrolysolja från däck som nått slutet av sin livslängd samt växtbaserad olja; sojaolja; kiseldioxid från risskalsaska; biologiskt förnybart harts från tall.

Hållbar verksamhet: Goodyear fortsatte arbetet med att minska sin miljöpåverkan. 2022 ökade företaget användandet av förnybar elektricitet, till 34 % för de globala tillverkningsprocesserna – från 3 % 2019.

Avancerad mobilitet: Under 2022 fortsatte Goodyear att sätta fokus på att förbättra bränsleeffektiviteten genom att uppnå 32,9 % minskning av rullmotståndet och 9,4 % minskning av däckvikten i bolagets globala konsumentportfölj jämfört med en baslinje från 2005.

Inspirerande kultur: Under 2022 utökade antalet medarbetare som är medlemmar i Goodyears ERG:er (Employee Resources Groups) med 6 %. 2022 blev också en milstolpe för en av dessa ERG:er, då Akron-baserade Goodyear Women’s Network (GWN) firade 100-årsjubileum.

Goodyears rapport för 2022 utvecklades med utgångspunkt i GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

Goodyears rapport om företagsansvar 2022 finns på Goodyear Corporate Responsibility-webbplatsen.

*Ett hållbart material definieras som biobaserat/förnybart, återvunnet material eller ett material som kan produceras med hjälp av, eller för att främja, hållbara metoder som bevarar resurser och/eller minskar utsläpp, däribland massabalansmaterial.