Nyheter

Hållbarhetsrapport: Ovako

Ovako har idag publicerat sin Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022. Rapporten visar att Ovako fortsätter att leda vägen och bjuder in samarbetspartners för gemensamma åtgärder för ett hållbart samhälle.

Ovako, en ledande ståltillverkare, är stolt över att meddela att deras stål baseras till över 97 procent av återvunnet stålskrot. Genom sitt engagemang för hållbarhet har Ovako lyckats minska koldioxidutsläppen med imponerande 58 procent per ton stål sedan 2015. Dessutom är koldioxidavtrycket för Ovakos stålprodukter från ”vagga till grind” imponerande 80 procent lägre än det globala genomsnittet. Ovakos senaste framsteg markerar deras absoluta engagemang för miljön och deras betydande bidrag till en hållbar framtid.

Hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2022 betonar flera viktiga aktiviteter:

Säkerhet är fortsatt högsta prioritet. Antalet olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar, Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), låg på 0,8 under de senaste tolv månaderna, vilket är bland de lägst rapporterade inom den europeiska stålindustrin.

Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas är snart färdigbyggd, och invigningen är planerad till den 5 september 2023. Detta utgör en betydande milstolpe i arbetet med att eliminera alla koldioxidutsläpp från Ovakos produktion.

Samarbete och gemensamma krafter mellan Ovako och flera partners för att minska globala utsläpp.

Genom ny teknik och uppvärmning av stål med fossilfri vätgas kommer Ovako att minska sina utsläpp av scope 1 och 2 med 80 procent fram till 2030. Under tiden balanserar Ovako kvarvarande utsläpp med koldioxidkompensation för koldioxidneutral produktion.

– Hållbarhetsrapporten visar Ovakos fortsatta engagemang för att leda vägen till ett hållbart samhälle. Den bekräftar vårt dedikerade arbete för att nå våra klimatmål och leverera stålprodukter baserade på koldioxidneutral produktion. Jag är övertygad om att teamwork förverkligar drömmar. Genom att samarbeta nära med flera partners för att nå gemensamma mål kan vi uppnå betydligt mer, och jag är oerhört stolt över våra gemensamma framgångar, säger Marcus Hedblom, VD och koncernchef för Ovako