Nyheter

AFRY vinner projekt för Nordiska ministerrådet för att främja cirkularitet inom byggsektorn

Som meddelat av Nordiska ministerrådet har AFRY Management Consulting påbörjat ett spännande projekt för att främja cirkulära och hållbara metoder inom den nordiska byggsektorn.

Projektets främsta mål är att minimera byggsektorns miljöpåverkan och förbättra byggnaders hållbarhet under hela deras livscykel. Detta ska uppnås genom att öka fokus på återvinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall samtidigt som effektiva åtgärder för avfallsminskning föreslås inom sektorn.

AFRYs metodik inkluderar fyra projektfaser med syfte att skapa en omfattande lista över åtgärder som kommer att stötta beslutsfattare i att minska och återanvända byggavfall:

Identifiera nyckelteknologier och efterföljansvärda metoder inom den nordiska regionen

Samla in data om nordiska byggavfallströmmar

Forska om internationell bästa praxis för behandling av dessa strömmar och deras potentiella tillämplighet i Norden

Diskutera de preliminära resultaten med intressenter, slutföra rapporten och förbereda den för publicering

Projektteamet består av experter från alla nordiska länder för att säkerställa ett helhetsperspektiv som representerar hela regionen.

Anna Karin Jönbrink, landschef för hållbarhetskonsultation på AFRY i Sverige:

– Vi är glada att kunna bidra till övergången till en mer hållbar och motståndskraftig byggd miljö genom detta projekt. Med utgångspunkt i AFRYs djupa sektorspecifika erfarenhet inom cirkulär ekonomi, från ingenjörskonst till strategisk rådgivning, är vi väl positionerade för att leverera en grundlig och holistisk handlingsplan som kan säkerställa långsiktiga fördelar. Samtidigt är vi glada över att ytterligare förbättra vår expertis inom helt integrerade cirkulära ekonomiska tillvägagångssätt, i takt med att efterfrågan ökar från organisationer som strävar efter att uppnå sina klimatmål.

Foto: Russell Holden