Nyheter

Så har Neste och Q8 fortsatt att utveckla ett framgångsrikt samarbete på den belgiska marknaden

Neste lanserade sin förnybara diesel Neste MY på den belgiska marknaden i juli 2021. Under oktober samma år förstärktes denna närvaro med ett samarbete med Q8, för att kunna erbjuda Neste MY Förnybar Diesel på sju Q8-stationer i hela landet. Sedan dess har de båda företagen fortsatt att framgångsrikt stötta varandras arbete med att erbjuda mer hållbara lösningar för transportsektorn i landet.

Q8, som var först med att införa blyfritt bränsle i Europa för mer än 35 år sedan, är en av de största bränsleleverantörerna i Belgien och driver mer än 465 tankstationer och 40 IDS-stationer (International Diesel Services). Med ett ökande antal bränslekunder som efterfrågar mer hållbara mobilitetslösningar ser Q8 ett behov av att stödja utvecklingen av förnybara bränslen på den europeiska marknaden. De Q8-stationer som idag erbjuder Neste MY Förnybar Diesel har valts ut för att ingå i ett strategiskt initiativ för att göra just det, Q8 vill vara en bränslepionjär och kunna möta kundernas önskemål.

Neste MY Förnybar Diesel är en premiumdiesel framställd av 100 procent förnybara råvaror. Det är ett ”drop-in-bränsle” som kan användas i ren form eller tillsammans med fossil diesel. Det kräver inga ändringar av dieselmotorerna eller infrastrukturen för bränsledistribution. Jämfört med fossil diesel kan den förnybara produkten från Neste minska utsläppen av växthusgaser med så mycket som upp till 90 procent.*

Tillsammans med andra lösningar med låg klimatpåverkan menar Neste och Q8 att förnybara bränslen som Neste MY Förnybar Diesel kommer att spela en betydande roll för att minska utsläppen från transporter under de kommande årtiondena och på så sätt bidra till Europas mål om koldioxidneutralitet till 2050.

Idag finns produkten hos Q8 Zaventem/Nossegem, Q8 easy Rotselaar Wingepark, Q8 Mechelen, Brusselsesteenweg, Q8 Lokeren, Q8 E34 Ranst i riktning Turnhout, och Q8 E42 i Verlaine (i båda riktningar).

– Genom att förlänga vårt partnersamarbete vill vi fortsätta att erbjuda förnybara bränslen som Neste MY på våra stationer. Det gör vi för att vi tror att de kan spela en roll för att minska utsläppen från transporter under de kommande årtiondena, förklarar direktören för Supply & Innovation på Q8, Sven Dochez.

– Vi är glada för att vi kan förbättra tillgången på våra förnybara produkter på den belgiska marknaden. Den expansion vi har gjort tillsammans med Q8 har varit ett viktigt steg i genomförandet av vår globala tillväxtstrategi, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales Renewable Road Transportation på Neste.

*)Minskningen av växthusgasutsläpp varierar beroende på den regionspecifika lagstiftning som anger metoden för beräkningarna (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) och den råvarumix som används för att tillverka produkten på varje marknad.

Foto: David Mark