Nyheter

Alight låter får beta i solparken i Åhus

Tack vare ett samarbete mellan solenergiföretaget Alight och en lokal fårbonde betar nu får i solcellsparken i Åhus. Solparken är därmed agrivoltaisk, det vill säga att jordbruk och produktion av solel sker i samexistens.

Samarbetet ger ekonomiska och miljömässiga fördelar för alla parter, Alight, herden och fåren. Herdens får betar gratis samtidigt som Alight sparar resurser för underhåll av gräset som omger solpanelerna i parken.

På grund av skuggningen från solpanelerna är får som betar i en solcellspark överlag gladare och friskare. En studie* visar att får som betar i en solcellspark tillbringar 70 procent av sin tid i skuggan av solpanelerna och betar 8 procent mer än får på öppna fält. Dessutom var kväveinnehållet i gräset i solparkerna 172 procent högre på grund av skugga och markfuktighet, vilket gör det mer näringsrikt och smältbart för fåren.

Att kombinera både jordbruk och solenergiproduktion, så kallad agrivoltaik, är ett allt mer populärt sätt att optimera produktivitet och effektivitet i markanvändning.

– Vi är stolta över att får betar i vår solpark i Åhus eftersom det gynnar får, fårbonden, Alight och det bredare samhället. Agrivoltaik är ett spännande område och vi är angelägna om att utforska fler möjligheter att introducera det i våra andra parker, säger Harald Överholm, VD på Alight.

Alight har får-säkrat solparken för att säkerställa att det är en säker miljö för fåren och fårbonden har fått utbildning i hur man arbetar i en elproducerande anläggning.

Solpanelerna i parken producerar cirka 8 GWh ren energi per år vilket också bidrar till Sveriges ambitiösa mål för ren energi att nå 100% förnybar elproduktion senast 2040. Energin i Åhusparken köps av Nolato via elhandelspartnern Bixia.

*Kampherbeek, Emma W., et al. ”En preliminär undersökning av effekten av solpaneler och rotationsfrekvens på betesbeteendet hos får (Ovis Aries) som betar vilande betesmark.” Tillämpad djurbeteendevetenskap (2022): 105799.