Nyheter

Återställ material — Mot hållbar arkitektur

Med en experimentell grupputställning på Copenhagen Contemporary (CC) presenteras framtida byggmaterial i gränslandet mellan konst och arkitektur. Som en kritisk kommentar till hur vi bygger idag utforskar Reset Materials – Towards Sustainable Architecture arkitekturens framtid med tio lockande verk skapade i samarbeten mellan en rad arkitekter, konstnärer och tillverkare.

Utställningen kommer att vara öppen i CC:s hall 6 under perioden 30 juni – 28 september 2023.

Reset Materials – Towards Sustainable Architecture är den första arkitekturutställningen på CC, och den avslöjar med spektakulära verk potentialen hos biogena och återanvändbara återvunna material i skärningspunkten mellan arkitektur och konst. Bakom verken står tio tvärvetenskapliga team bestående av arkitekter, konstnärer och producenter – en ny generation av kreativa utövare som gått samman för att presentera sina visioner för en post-carbon arkitektur.

CC:s direktör, Marie Laurberg, säger:

– Reset Materials är början på en ny riktning i Copenhagen Contemporarys program. Som Danmarks största institution för samtidskonst kommer vi under de kommande åren aktivt att arbeta för att främja en kreativ kultur över discipliner och ge plats åt experimentella projekt som vill forma framtiden estetik.

En nytänkande kring material, deras värde och estetik

I CC:s omfångsrika Hall 6 bjuder Reset Materials gäster in i ett landskap med tio materiella manifestationer gjorda av nyutvecklade eller återupptäckta lokalt tillgängliga material; från återvunnen plast och kisel till biogena material som mycel, nässlor, lera och hampa. Materialen har odlats, samlats in, återvunnits, dekonstruerats och återkomponerats i laboratorier, kvarnar och verkstäder under det senaste året. I utställningen kulminerar detta arbete i en serie taktila fragment som kopplar samman konst, design och arkitektur och sätter rum och ljus i spel.

Tillsammans och var för sig pekar de på nya sätt att konstruera vår fysiska omgivning.

Materialfragmenten i utställningen talar till alla sinnen och kan upplevas 1:1. Flytande paneler av stämplad lera möter den tydliga insynen hos återvunnen medicinsk utrustning. Det grova uttrycket av hampa, lime och vatten som sprayas på en väggyta möter ålgräsens mjuka säte och den släta reflekterande ytan hos en silikonglaserad kakel.

På två stora gemensamma bord finns ett arkiv med materialprover och källmaterial utställt, vilket gör att besökarna kan röra och studera varje enskilt material och fördjupa sig i forskningsprocessen. Dessutom kan gästerna lära sig mer om teamen bakom och höra om materialen och deras potential i korta videointervjuer.

Extern intendent och arkitekt Chrissie Muhr kallar utställningen ”en momentan transition”:

– I en tid då vi har ställts inför tidens komplexa utmaningar tillåter den här utställningen oss att kliva in i och till och med bebo en potentiell framtid just här där vi står. En framtid som tar form i samarbetet mellan nästa generation av välrenommerade danska arkitekter, konstnärer, designers och tillverkare. En omstart av standarder, värderingar och estetik som kommer att bli en del av vårt framtida materiella minne.

Materialstandarder nu och i framtiden

Reset Materials – Towards Sustainable Architecture utspelar sig i olika skalor i ett samspel mellan konstnärligt, vetenskapligt och arkitektoniskt tänkande. Det är först och främst en kritisk kommentar till hur vi tillverkar och bygger vår fysiska omgivning med liten eller ingen hänsyn till jordens resurser.

De ombyggda industrihallarna på CC utgör en robust scen för utställningens reflektioner kring hur vi hanterar det akuta behovet av att förändra vårt förhållande till material och konstruktion. Gapet mellan nuvarande och framtida standarder upprepar sig i utställningsdesignen, som byggs upp av dagens standardmaterial som plywoodskivor eller klassiska fasadmembran för att presentera de tio teamens förslag till framtida standarder. Som en del av ett cirkulärt förhållningssätt skapas även utställningsdesignen av lånade, oklippta material, som t.ex staplade golvskivor som kan återlämnas till leverantören och återanvändas för sitt ursprungliga ändamål efter utställningen. Alla skräddarsydda delar är designade för att kunna återanvändas.

Publicering och perspektiv

I samband med projektet kommer en publikation av Arkitektens Forlag att publiceras i slutet av utställningsperioden.

Samarbetet

De tio team som ingår i Reset Materials valdes ut genom en öppen utlysning som initierades av Dreyers Foundation i maj 2022 och fick ett ettårigt anslag för att utveckla sina material under #MATERIALS-projektet. Resultaten presenteras för första gången på utställningen Reset Materials – Towards Sustainable Architecture.

Utställningen är kurerad i samarbete med den inbjudna curatorn och arkitekten Chrissie Muhr och skapades i samarbete mellan CC och Arkitektförbundet. Utställningen stöds av Dreyers Stiftelse.

Utställningsdesignen skapades och producerades av Archival Studies.

Studio Atlant står bakom de grafiska inslagen i utställningen och den kommande publiceringen.

Filmerna i utställningen är beställda av Dreyers Fond och producerade av Emilie Koefoed, Claus Lillevang och Sebastian Kerdil.