Nyheter

Fasadgruppen genomför omfattande energirenovering av flerbostadshus i Oslo

Fasadgruppens dotterbolag DVS Entreprenør har fått i uppdrag att utföra en omfattande energirenovering åt bostadsrättsföreningen Sandaker Borettslag i Oslo.

Sandaker Borettslag består av 4 byggnader om åtta våningar med totalt 344 lägenheter som uppfördes 1975-1976. Husen har idag otillräcklig isolering med många köldbryggor och låg termisk komfort. I projektet kommer bland annat alla fasader att renoveras, ny isolering att monteras, och alla fönster och entrédörrar att bytas ut. Arbetet kommer pågå i cirka 16 månader med start i september. Ordervärdet uppgår till cirka 56 MNOK.

– Vi är glada att få hjälpa Sandaker Borettslag i detta omfattande projekt där man tagit ett helhetsgrepp kring fasaden. När allt är klart kommer husen ha modern energiprestanda och ett behagligt inomhusklimat, säger Leif Erik Mortensen, VD för DVS Entreprenør.