Nyheter

Alternativa bränslen som härrör från avfall vilket möjliggör massiva besparingar av koldioxidutsläpp

Att använda avfallsbaserade bränslen i stora energiförbrukande industrier är avgörande för att få ner CO2-utsläppen, och för att utvecklas mot cirkularitet innebär det att ersätta fossila bränslen i alla industriella processer framöver. Nederländska N+P Group, en pionjär inom utvecklingen av koncept för att använda icke-återvinningsbara avfallsströmmar som alternativa bränslen eller alternativa råvaror, ansluter sig till CarbonZero Global Conference & Exhibition 2023 (26-27 oktober, Lyon, Frankrike) och delar med sig av expertis om avfall som bränsle på vägen till NetZero.

Lars Jennissen – Chief Development Officer N+P Group är den äldste av tre söner som har arbetat i familjeföretaget i N+P Group sedan 2010. Under denna period utvecklade Lars ett tekniskt intresse för produktion och användning av alternativa avfallsbränslen. Sedan starten av N+P:s Subcoal 2012 har hans utvecklingsanda lett till många nya utvecklingar och möjligheter inom alternativa bränslen.

Efter att ha besökt och arbetat med ett antal stora industrier över hela världen som cement, kalk, stål och kraft, använder Lars sin erfarenhet och kunskap i rollen som utvecklingschef för att kontinuerligt förbättra bränslekvaliteten och hanteringsegenskaperna. Baserat på sin kunskap, erfarenhet och entusiasm håller Lars regelbundet presentationer om världen av avfallsbaserade bränslen.

– N+P har framgångsrikt banat väg för användningen av avfallsbaserade alternativa bränslen i olika industriella processer, vilket möjliggör massiva besparingar av CO2-utsläpp. Vårt starka fokus på att förstå processer där våra bränslen används gjorde att vi kontinuerligt utvecklade våra bränslen. Vi ser fram emot att dela några av våra insikter med andra industrikaptener och CarbonZero-evenemanget är den perfekta platsen för det, Lars Jennissen, utvecklingschef N+P Group.

– Vi är glada över att få med oss ​​en stark aktör som täcker en väsentlig del av hur vi kan minska utsläppen, säger Mariana Gheorghe, program- och marknadschef, Industry Link.

OM N+P

N+P:s utveckling är starkt fokuserad på att överbrygga avfall till värde, minska behovet av att deponera material men uppgradera dem till högkvalitativa alternativ för fossilbaserade råvaror.

I övergången från en linjär avfallshanteringsmodell till en cirkulär ekonomi och återvinningssystem med slutna kretslopp utvecklar N+P Material Recovery Facilities (MRF) som spelar en integrerad roll för att återvinna högkvalitativa återvinningsmaterial som ersätter primära resurser och fossila bränslen.

N+P har flera kontor och produktionsplatser i Europa, med en omsättning på ca. 275 miljoner per år. Mer information finns på dess hemsida på www.npgroup.com Om arrangören: Industry Link (www.industrylink.eu) är ett europeiskt företag som tillhandahåller företagsevenemang och tjänster som värdesätter tradition för enastående service och fantastiska upplevelser.

Företaget erbjuder toppmodernt premiuminnehåll för sina egna evenemang och kan även fungera som dedikerad entreprenör för planering, genomförande och ledning av evenemang för sina kunder. Industry Link tillhandahåller evenemangsprogram som involverar kunniga proffs och välkända chefer från världsledande inom cement- och byggbranschen.

Läs mer på:

www.industrylink.eu.