Nyheter

”Hållbara” kondensortorktumlare skapar hundratals ton vattenburna mikrofiberföroreningar

En ny studie har avslöjat att torkning av tvätt med en kondenstorktumlare leder till att hundratals ton potentiellt skadliga mikrofibrer släpps ut i vattendrag och hav över hela Storbritannien och Europa.

Forskare från Northumbria University, arbetade i samarbete med forskare vid konsumentvarujätten Procter and Gamble på studien, som publiceras idag (24 maj) i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Teamet fann att även om kondensortorkar kan minska volymen av luftburna mikrofibrer som släpps ut jämfört med ventilerade torktumlare, är de fortfarande en betydande bidragsgivare till vattenburna mikrofiberföroreningar, med mer än 600 ton mikrofibrer som hälls ner i hushållens avlopp.

Medan kondenstorkarna samlar fukt från våta kläder i en behållare, snarare än att släppa ut mikrofibrer i luften som ventilerade torktumlare gör, fann forskarna att kondenstorkarna i Storbritannien och Europa fortfarande producerar mer än 7 200 ton mikrofiber årligen.

Även om 91 % av detta samlas i luddfiltret, som många konsumenter slänger i sitt hushållsavfall, samlas de återstående mikrofibrerna – hela 641 ton, vilket motsvarar vikten av mer än 100 vuxna afrikanska elefanthanar – i kondensorn och hällde ner i avloppet. Detta gör kondensortorktumlare till betydande källor till mikrofibervattenföroreningar.

Vissa apparattillverkare föreslår dock att konsumenter bör rengöra sina luddfilter under en kran. Om konsumenterna följer denna vägledning kan det leda till att tio gånger fler ton mikrofibrer kommer ut i våra vattendrag. Det betyder att torkningsprocessen orsakar mer vattenburen mikrofiberförorening än tvättprocessen.

För att utvärdera miljöpåverkan från kondenstorkarna arbetade professor John Dean, från Northumbria Universitys institution för tillämpad vetenskap, tillsammans med forskare på Procter & Gamble för att testa massor av nya, rena plagg samt smutsig tvätt från frivilliga i Newcastle upon Tyne. De samlade in och analyserade mikrofibrer från flera komponenter i varje typ av torktumlare.

– Vi har för första gången fokuserat på mikrofiberfrisättning från ventilerade torktumlare och kondenstorkar med riktiga tvättmängder för konsumenter, säger professor Dean, expert på analytisk vetenskap och miljöföroreningar.

Båda typerna av torktumlare producerar mikrofiberföroreningar. Även om nyare studier har föreslagit att en övergång från ventilerade torktumlare till kondenstorkar kan minska luftburna mikrofiberföroreningar, har deras inverkan på vattenburna mikrofiberföroreningar varit okänd fram till nu.

– Det visade sig att de flesta mikrofibrer som släpps ut från torktumlare samlas i luddfiltret, vilket förhindrar utsläpp till miljön. Men när man inser att vissa tillverkare då rekommenderar regelbunden tvätt av luddfiltret under en rinnande kran, bidrar detta direkt till en ökning av vattenburna mikrofiberföroreningar.

– Efter att ha övervägt miljöpåverkan från nuvarande hushållspraxis, erbjuds ett enkelt botemedel. Istället för att tvätta luddfiltret under kranen efter användning i torktumlaren, rengör du helt enkelt filtret antingen för hand, en lätt borste, trasa eller dammsugare, och släng de uppsamlade fibrerna som torrt avfall i hushållsavfallet. Denna enkla och effektiva procedur kan minska utsläpp av mikrofiber från torktumlare och bidra till att skydda den globala naturliga vattenmiljön.

Även om omfattande forskning har utförts på mängden mikrofibrer som släpps ut i avloppet av tvättmaskiner, har man historiskt sett mindre förstått om utsläppet från torktumlare.

Men under de senaste åren har rampljuset flyttats från tvättmaskinen till torktumlaren eftersom fibrer också frigörs från textilier under torkningen.

Teamet uppmanar nu vitvaruindustrin, dess branschorganisationer och lagstiftare att inse att alla typer av torktumlare kan vara betydande bidragsgivare till problemet med miljöföroreningar av mikrofiber.

Forskarna säger att det krävs ansträngningar för att mildra detta problem genom reviderade bruksanvisningar och förbättrad apparatdesign.

De nuvarande planerna på att introducera mikrofiberfiltreringssystem i tvättmaskiner förväntas minska miljöpåverkan från det stadiet i tvättprocessen. Denna studie tyder på att liknande tillvägagångssätt för torktumlare är ett logiskt nästa steg.

Dr Neil Lant, en forskare vid P&G och deras ledande forskare i denna studie, tillade: ”Tvättmaskinernas bidrag till vattenlevande mikrofiberföroreningar har nu studerats omfattande och filtreringstekniken integreras nu i dessa apparater för att mildra problemet.

– Vårt senaste arbete i samarbete med Northumbria University har för första gången insett att de viktigaste torktumlartyperna som används i Europa – kondensor och värmepump – också kan vara betydande bidragande orsaker till vattenlevande mikrofiberföroreningar, särskilt om användare tvättar luddfilter i en diskho.

– Vi laddar över 7 miljarder torktumlare i Storbritannien och EU varje år, med kondenstork som genererar 7 200 ton mikrofiber. Vi kan förhindra att cirka 90 % av detta orsakar vattenföroreningar genom att rengöra luddfilter i hushållsavfallet, men för att hantera resten måste vi designa om luftfiltreringssystemen i alla typer av torktumlare.

Procter & Gamble har arbetat med analytiska och rättsmedicinska fibervetenskapsexperter vid Northumbria University i över sex år för att förbättra vår förståelse av mikrofiberfrisättning under tvätt och torkning.

Det är första gången som konsumentvarujätten har arbetat i ett gemensamt akademiskt och industriellt projekt med en andraårsstudent vid Northumbria University.

Amber Cummins, en student vid institutionen för tillämpad vetenskap vid Northumbria, arbetade tillsammans med professor Dean i detta projekt och har nu publicerat sin första forskningspublikation vid bara 22 år gammal.

Amber:

– Genom att arbeta med det här projektet och undersöka mikrofiberfrisättning från torktumlare har jag fått en ny uppsättning färdigheter och förståelse för de kriminaltekniska analytiska tekniker som krävs för att bedriva forskning.

– Som student vid institutionen för tillämpad vetenskap vid Northumbria University; att få arbeta på ett gemensamt akademiskt och industriellt projekt med Professor Dean och P&G har varit en unik och givande upplevelse, med bonusen att publicera min första forskningspublikation i en topptidskrift.

– Jag är också tacksam för stödet från Suzanne Lonsdale, Senior Technician in Forensic Science vid Northumbria University, som gav inte bara kollegialt stöd utan tekniska kriminaltekniska analytiska färdigheter som gjorde det möjligt för mig att analysera mikrofibrerna med en rad mikroskopitekniker.

Amber fick stöd i sin forskning av Worshipful Company of Launderers, en välgörenhets- och utbildningsstiftelse som syftar till att ge stipendier för vidareutbildning av personer som studerar till nytta för tvättbranschen.

Kenneth Cupitt, Master of the Worshipful Company of Launderers:

– ”Vi är glada över att vi har kunnat ge ett bidrag till Amber Cummins för att genomföra denna forskning, vilket är i linje med företagets mål. Sådan forskning är ett värdefullt bidrag till att skydda planeten och mänskligheten och ett projekt som The Worshipful Company of Launderers är stolta över att stödja.

De fullständiga resultaten av denna studie, The Impact of Vented and Condenser tumble dryers on Waterborne and Airborne Microfiber Pollution, av Northumbria University i samarbete med Procter & Gamble, publiceras nu i PLOS ONE.