Nyheter

Martin odlar ekologisk svamp till finkrogen i en ombyggd container

Martin Bensons svampodling är en blandning av högteknologi och naturfilosofi. Den specialutrustade kylcontainern i Frihamnen i Stockholm blir en del i ett cirkulärt system för jordförädling. På köpet får Martin svamp av högsta kvalitet som säljs till finkrogar med höga krav på bra råvaror.

Martin Bensons intresse för svampar väcktes för några år sedan då han provade att odla svamp hemma och började läsa på. Ju mer han läste desto mer fascinerad blev han över hur många användningsområden och odlingstekniker det fanns för svamp.

– Svamp kan odlas i alla klimat. Den används som mat och medicin men har även ett socialt värde och fungerar ekonomiskt. Jag gillar den kombinationen. Svamp kan användas för att hjälpa människor i utsatta områden. I Aleppo i Syrien användes svampodling under kriget för att hjälpa människor att bli självförsörjande, berättar Martin.

Han har nu tagit sitt intresse för svampodling till nästa steg. Han har precis genomfört ett projekt med stöd av Vinnova som gick ut på att med svampodling producera lokala råvaror som bidrar till hållbar produktion och konsumtion. I projektet ingick även att svampodlingens restprodukt skulle bidra till jordförädling och biologisk mångfald.

Ombyggd container

Martin odlar sina svampar i en container i Frihamnen i Stockholm. Containertjänst har modifierat och utrustat en före detta kylcontainer så att den motsvarar Martins krav för att kunna odla ekologisk gourmetsvamp.

– Svamparna inne i odlingskammaren behöver något substrat att växa på och som ger näring. Sedan är det fråga om att förse dem med syre, rätt fuktighet och temperatur. Containern är en före detta kylcontainer så den är tillräckligt väl isolerad för att hålla värmen, säger Martin Benson.

Inuti är containern kompletterad med panelväggar som skapar en förkammare. Denna fungerar som sluss för att inte ovälkomna svampsporer ska ta sig in. I kammaren sätter Martin på sig skyddskläder innan han går in till odlingen.

El har dragits in för att försörja belysning, ventilation, värme och det egna system som ger rätt fuktighet för svamparna. I förkammaren finns klimatsystem och mätinstrument för att hålla koll på svamparnas miljö. Martin kommer att prova sig fram till det absolut bästa mikroklimatet.

Ekonomiskt fördelaktigt

Han tycker att en container är väldigt väl lämpad för svampodling. Det är ett avgränsat utrymme som är isolerat och den är lätt att flytta.

– Det är även en stor ekonomisk fördel. Att hyra en uppställningsplats för en container kostar bara en tiondel av en normal lokalhyra i Stockholm. Dessutom är en container enkel att flytta till en mer fördelaktig plats om behov uppstår, konstaterar Martin Benson.

Containertjänst specialanpassar containrar till många olika typer av verksamheter. Svampodlingen är bland de mest speciella och krävande tillämpningarna av företagets containrar.

– Den här containern är speciell då den på en och samma gång innehåller hightech, industri, innovation, framtid och cirkulär ekonomi. Den visar tydligt att containrar går att anpassa till många verksamheter. Vi följer med stort intresse hur det går med Martins svampodling, säger Michael Skärbo på Containertjänst.

Cirkulära system

En stor drivkraft för Martin är att vara med och skapa cirkulära system. Han gillar inte dagens linjära system där naturresurser omvandlas till en vara som sedan blir avfall.

– Både det politiska och ekonomiska systemet bygger på att vi ska öka vårt välstånd och vår konsumtion. Det leder ofelbart till att vi utarmar naturen. Därför måste vi skapa cirkulära system och då är svampodling väldigt bra.

Det cirkulära systemet Martin skapar i sin container börjar med det substrat som svamparna växer på. Det är en blandning av lövträspån och halm.

– Svampens uppgift i naturen är att bryta ner biomassa till näring. Substratet kommer från åkrar. När man sedan odlar svamp på det förädlas substratet till gödsel, som återförs till jorden och nytt substrat kan växa, som det kan odlas mer svamp på. Varje cykel är en jordförädlingsprocess. Samtidigt får du svamp som en biprodukt, förklarar Martin Benson.

Gourmetsvampar

Det är en biprodukt av högsta kvalitet. I containern odlas framför allt ostronskivling och igelkottaggsvamp, som båda är riktiga gourmetsvampar. Dessa ska säljas till de finaste restaurangerna i Stockholm.
Martin har precis börjat med produktionen i containern i Frihamnen. Men han har redan börjat leverera till en del restauranger.

– Det är jättekul att åka runt presentera svampen. Intresset är väldigt stort. Helst vill jag leverera till kockar och krogar som har ett genuint intresse av vad man kan göra med råvaran, snarare än att sälja så mycket som möjligt.

Vart Martins svampprojekt tar vägen återstår att se. Tanken är att utöka verksamheten tillsammans med andra med någon form av vinstdelningskoncept.

– Mitt mål är att hjälpa till att producera så mycket svamp och gödsel som möjligt till så många människor och jordar som möjligt.