Nyheter

Kulturbyggnader 2.0-konferensen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns överallt i Sverige och representerar alla tidsepoker. De speglar historiska skeenden och hur det svenska samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia. Det handlar om allt ifrån kyrkor och slott från tidigare århundraden till mellankrigstidens funkisbyggnader och industriområden. Men också skolmiljöer och bostadskvarter från 1960- och 70-talens storskaliga områden.

Men hur kan vi inkludera detta gedigna och folkkära kulturarv in i en tid av stora krav på omställning till hållbarhet, minskade klimatutsläpp och minimal energiförbrukning.

Detta är några av de centrala utgångspunkterna när vi tillsammans genomför konferensen Kulturbyggnader 2.0 – om hur vi transformerar och inkluderar det vi redan byggt runtom i Sverige. Konferensen anordnas den 25 oktober på Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm – och dagen avslutas med ett spännande studiebesök i närområdet.

Ett förstklassigt och heltäckande program som kan fånga alla aktualiteter kring ämnet har varit vår ambition för Kulturbyggnader 2.0 och något vi vill presentera för er deltagare. Inom kort kommer vi att presentera ett komplett program, men redan nu återfinns bland andra Ingrid Eiken, GD vid Statens Fastighetsverk, samt från regeringen, statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall hos Kulturministern och Johan Einarsson, projektledare på Hemsö. Därutöver bland annat KFS (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB) med intressanta projekt och ett antal övriga case såsom pågående uppgraderingen av Dicksonska Palatset i Göteborg. Ivana Kildsgaard på Tengbom är en välkänd profil inom området hållbarhet kommer att vara moderator och leda konferensen och samtalen under dagen.

Anmäl Dig nu så missar du inte årets bästa konferens om den byggda miljön – hur vi transformerar och inkluderar det vi redan byggt.

Fakta Konferens | Utställning | Mötesplats

När: 25 oktober, 09.00-16.00

Var: Piperska muren Stockholm/Kungsholmen

Pris: Vid bokning senast den 31 augusti 4.495 kr därefter 4.995/5.495 kr. Moms tillkommer.

Boka här via länk: 

https://events.magnetevents.co…

Grupprabatt! Anmäl 4 eller fler och få 20% i rabatt på hela avgiften. Uppge GRUPP som rabattkod

Utställarerbjudande

Vi erbjuder ett antal exklusiva utställarplatser i samband med konferensen. Ta chansen att presentera ditt företag i samband med konferensen. Målgrupp – Konferensen vänder sig till: Kommuner och kommunala bolag samt regioner och länsstyrelser. Byggherrar/beställare. Privata företag och statligt ägda bolag. Bygg- och projektbolag, renoveringsbolag. Konsulter inom teknik och samhällsbyggnad. Certifierings- och hållbarhetskonsulter och företag inom återbruk. Arkitekter, installationsföretag, energibolag. Materialbranschen, belysningsbranschen, energieffektivisering och företag inom brandskydd mm. Byggnadsantikvarie, antikvarie, företag inom byggnadsvård och kyrkan. Forskning och universitetsvärlden. Först till kvarn …

Arrangörer och kontakt;

Realstad AB

Kurt Elstad

Administration och projektledning

Mobil: 070-7671809

[email protected]