Nyheter

ScanOcean blir först i Sverige med Nestes marina bränsle

Neste och ScanOcean introducerar nu marina bränslen med lägre utsläpp av växthusgaser på den svenska marknaden. Den första transporten, med närmare 600 000 liter (500 ton) bränsle, finns nu tillgänglig via Södertälje terminal för fartyg som bunkrar i Stockholmsområdet eller är på väg till Mälaren. 

Neste Marine™ 0.1 Co-processed bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen eftersom det bränsle som Neste producerar även produceras av förnybara råvaror. Vid bränsleproduktionen ersätts den råolja som används delvis av förnybara råvaror.

– Jag är stolt över att vi nu kan erbjuda lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser, även i Nestes sortiment av marina bränslen. Vi är mycket glada för att vår långsiktiga samarbetspartner ScanOcean kommer distribuera vårt marina bränsle med lägre utsläpp till rederier som vill bunkra i Sverige, säger Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels & Services på Neste. 

– Vi har redan ett flertal intresserade kunder och ser fram emot att börja leverera samprocessad DMA* där råolja delvis ersatts av förnybara råvaror. Det här är ett av flera viktiga steg där ScanOcean bygger upp ett sortiment av hållbara produkter och tjänster. DMA med lägre utsläpp är ett extremt attraktivt bränsle i det avseendet, säger Jonatan Karlström, vd för ScanOcean.

Mot en mer hållbar sjöfart – genom lösningar med lägre utsläpp

Neste Marine™ 0.1 Co-processed är ett marint bränsle, eller DMA med lägre utsläpp för den marina sektorn, som rederier, ägarbolag för containerfrakt och tillfälliga frakttjänster. Vid bränsleproduktionen ersätter man delvis råolja med förnybara råvaror, vilket ger ett marinbränsle som består av både fossila och förnybara råvaror. Den delen av bränslet Neste Marine™ 0.1 Co-processed som kommer från förnybara råvaror har upp till 80 procent** lägre utsläpp av växthusgaser beräknat under bränslets livscykel jämfört med fossilt bränsle. Bränslet uppfyller kraven i ISO 8217 och är certifierat enligt ISCC PLUS***.

Neste Marine™ 0.1 Co-processed finns förutom på den svenska marknaden även tillgängligt i Danmark och Finland. Neste Marine™ 0.1 Co-processed har en sammansättning och prestanda jämförbar med traditionella marina bränslen.

*) Neste Marine™ 0.1 är våra marina bränslen med lågt svavelinnehåll (Neste MGO DMA och Neste MDO DMB) med en svavelkoncentration på mindre än 0,1 %.

**) Utsläppsminskning för produktens biobaserade andel under bränslets livscykel jämfört med fossila bränslen. Den metod som används för att beräkna utsläpp under hela livscykeln och utsläppsminskningar styrs av EU:s direktiv om förnybar energi II (EU) 2018/2001.

***) Hållbarhetsegenskaperna hos det samprocessade marina bränslet med förnybara material är certifierade enligt International Sustainability and Carbon Certification (ISCC PLUS och från 2025 med ISCC EU) med en massbalansmetod. 

Foto: Neste Marine™ 0.1 Co-processed är ett bränsle för den marina sektorn, till exempel rederier, ägarbolag för containerfrakt och tillfälliga frakttjänster, med lägre utsläpp av växthusgaser. Källa: Neste.