Nyheter

Röhsskas arkitekturdagar utforskar hållbarhetsbegreppet

Hur arbetar man med hållbarhet inom arkitektur och stadsbyggnadsprojekt? Under årets upplaga av Röhsskas arkitekturdagar undersöks frågan från olika perspektiv.

Röhsska museet har bjudit in aktörer från en mängd olika professioner för att synliggöra och diskutera hur samtida arkitektur och stadsbyggnad förhåller sig till hållbarhet. Programmet består av presentationer, samtal och workshops under fyra dagar, 24–27 augusti, samt tre tillfälliga utställningar.

– Under årets arkitekturdagar undersöker vi hållbarhetsbegreppet närmare. Från den klassiska miljöaspekten kring byggande, material och energiförbrukning, till frågor om social hållbarhet och hur man bygger en stad för alla. En röd tråd under dagarna är relationen mellan människa, plats och material. Genom att titta på de frågeställningar som samtida arkitekter faktiskt arbetar med och undersöker, hoppas vi vidga samtalet om framtidens arkitektur och väcka ett större intresse för ämnesområdet i samverkan med bland annat Sveriges Arkitekter Västra Götaland och Svenskt Trä, säger Nina Due, chef för Röhsska museet.

Röhsskas arkitekturdagar vänder sig till såväl yrkesverksamma inom arkitektur och stadsbyggnad som till alla som är intresserade av eller nyfikna på arkitektur, form, material och hållbarhet. Programpunkterna på museet ingår i Röhsskas entréavgift, för workshoparna tillkommer en materialkostnad, programpunkterna i Biskopsgården har fri entré.

Kort om programmet

På torsdagen 24 augusti inleds dagarna med ett samtal om arkitektur i trä i både storskaliga och mindre projekt. Under fredagen fortsätter programmet med presentationer av forskningsprojekt i framkant kring design, konst, normkritik och solcellsenergi, det blir också ett samtal om hur man kan påverka sin livsmiljö. På lördagen flyttar arkitekturdagarna till Biskopsgården med en arkitekturvandring samt ett besök i Drakparken, museets designpark för och med unga. På söndagen 27 augusti avslutas arkitekturdagarna med en workshop där deltagaren får snickra möbler med återbrukat trä, samt en workshop i korgflätning där även yngre besökare välkomnas.

Det fullständiga programmet finns på Röhsska museets webbplats.

Kort om utställningarna

Under veckan visas tre tillfälliga utställningar. I utställningen Woodlife Sweden presenteras projekt som använder naturens råvaror i samhällsbyggandet (kan ses 22–27 augusti). I utställningen Högt, högre, högst presenteras keramikern Axel Danhards pågående arbete kring stadsomvandling, rivningsarbete och konservering (kan ses 22–27 augusti). Slutligen visar tolv nyutexaminerade arkitekter från Chalmers tekniska högskola sina examensprojekt i utställningen Arkitektur i gränslandet (kan ses 24–27 augusti).

Medverkande under arkitekturdagarna

Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä, RISE, Woodlife Sweden, Sveriges Arkitekter Västra Götaland, Modvion, Kaka arkitekter, Wahlström och Steijner arkitekter, FASAD, Axel Danhard, Emma Dahlqvist, Finn Ahlgren, Prototyp Gbg, Designklubben Biskopsgården, Walknet, Isabella Endre, Charlotta Gatenbeck, Greta Faxberg, Jessica Lundin, Pia Palo, Ellen Boman, Emil Westlin, Karin Sahlin, Daniel Johansson, Tadhg Charles, Camilla Erlandsson, Axel Christensen

Röhsskas arkitekturdagar är ett årligt återkommande programkoncept som sätter fokus på aktuella frågor inom arkitektur, design och stadsplanering, såväl nationellt som internationellt.

På bilden: Woodlife Sweden, Closer to nature, Ateljé Södersvik

Foto: Åke Eson Lindman